NIKAYA Thiền Quán Khổ Thánh Trí-Sự Sanh Khởi Của Thân Là Sự Sanh Khởi Của Khổ-Rùa Mù Gặp Bọng Cây !

Linh Quy Pháp Ấn 28-11-2022

Ngày đăng : 07/12/2022