Tâm Hỷ Ngọt Ngào

Trên hành trình tu tập, chúng ta cần phải nhiếp phục, chế ngự năm thứ che đậy tâm: tham muốn, nóng giận, hôn trầm, dao động hối hận và hoài nghi (5 triền cái). Thường luôn chăm sóc, tưới tẩm, vun vén, làm cho tâm của mình trở nên thuần khiết, khỏe mạnh, tốt tươi, sung mãn, rộng mở, bao la. Trong nhiều pháp hành tu tập tâm, đưa đến an vui, hạnh phúc nhất định không thể thiếu sự thực hành bốn tâm vô lượng. Bốn tâm ấy là: Từ vô lượng tâm, Bi vô lượng tâm, Hỷ vô lượng tâm, Xả vô lượng tâm, có công năng tạo ra những dòng cảm thọ thiện lành nhằm chuyển hóa các trạng thái tiêu cực, cấu nhiễm dần thành tích cực, trong sạch và sâu rộng hơn thế nữa.


Đọc sách
Tải kinh sách
Lượt xem: 1718
THỐNG KÊ
  • Chi tiết thống kê
  • Đang truy cập: 90
  • Lượt truy cập : 7.924.817
  • Tổng lượng nghe : 6413116
  • Tổng Download : 59769
  • Thống kê hôm nay
  • Lượt truy cập hôm nay: 1.743
  • Download trong ngày : 2
  • Đăng nhập
LIÊN KẾT