Tin tức

Hoạt Động Hoằng Pháp

THÔNG BÁO KHOÁ TU NIKAYA XUẤT GIA GIEO DUYÊN LẦN 9

15/04/2024 ( 07/03 AL) đến ngày 28/04/2024 ( 20/03 AL)

Xem thêm

THÔNG BÁO KHÓA TU NIKAYA TẾT GIÁP THÌN 2024

MỒNG 3 TẾT ĐẾN 17 TẾT ( từ ngày 12 / 02/ 2024 --- 26 /02 / 2024).

Xem thêm

Phật Pháp Ứng Dụng

Quán Tâm

Mây và sương phủ kín khắp nơi mênh mông bát ngát. Mây che mờ tất cả quá khứ hiện tại và cảnh chợ dưới núi, nơi đó chứa đầy những bon chen ảo tưởng của lòng người. Ở trên núi, tất cả những bản năng giành giựt xâu xé đều trở về chốn hư không.

Xem thêm

Khách Trần

Người khách trần trong cuộc sống đời thường, một hôm được lên nơi am vắng, bên gốc cây thông già, chợt thấy an lạc thảnh thơi, phút chốc ngộ ra rằng khi tạm buông bỏ chuyện lăng xăng, quên đi những hỉ nộ ái ố, ngay lúc đó trí sáng tâm yên; đó là một chút hạnh phúc nhỏ nhoi mà mình may mắn có được.

Xem thêm

25 lời Phật dạy làm thay đổi cuộc đời

Có rất nhiều những bài học tươi đẹp, chấn động và những bài học làm thay đổi cả cuộc đời, những câu nói được đọc mà tôi đã tiếp thu từ đạo Bụt. Ngày hôm nay, tôi muốn chia sẻ 25 bài học tươi đẹp đó đến các bạn.

Xem thêm

Lời Phật dạy

Kinh Tứ Niệm Xứ

Này các Tỷ-kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết-bàn. Ðó là Bốn Niệm xứ.

Xem thêm

Kinh Vô Ngã Tướng

Kinh Vô Ngã Tướng là bản Kinh thứ hai do Phật thuyết giảng, sau Kinh Chuyển Pháp Luân.

Xem thêm

Kệ Vô Thường

Nhớ lời Phật Tổ dạy rằng : Đời người chớp nhoáng như lằn điển quang, Thân người giả hợp rồi tan, Lao xao bọt nước mơ màng chiêm bao, Nặng mang những nghiệp trần lao, Loanh quanh ba cõi lao xao sáu đường.

Xem thêm

Soi sáng