Tâm Hiền Vạn An

Người tu chúng ta phải có đầy đủ bi, trí và dũng, tức là: trí tuệ, từ bi và dũng mãnh. Trong đó, trí tuệ vẫn là đứng đầu, vì nếu không có trí tuệ thì tình thương của chúng ta chưa phải là từ bi thật sự. Nếu không có trí tuệ thì sự dũng mãnh, mạnh mẽ đó chưa phải là đại hùng đại lực.


Đọc sách
Tải kinh sách
Lượt xem: 2736
THỐNG KÊ
  • Chi tiết thống kê
  • Đang truy cập: 117
  • Lượt truy cập : 7.757.888
  • Tổng lượng nghe : 6276326
  • Tổng Download : 58722
  • Thống kê hôm nay
  • Lượt truy cập hôm nay: 1.853
  • Download trong ngày : 65
  • Đăng nhập
LIÊN KẾT