Năm Triền Cái

Nói đến một đống bất thiện, này các Tỷ-kheo, nói một cách chơn chánh là nói đến năm triền cái. Thật vậy, này các Tỷ-kheo, toàn bộ đống triền cái. Thật vậy, này các Tỷ-kheo, toàn bộ đống bất thiện tức là năm triền cái. Thế nào là năm ? - Dục tham triền cái, - Sân triền cái, - Hôn trầm thụy miên triền cái, - Trạo hối triền cái, - Nghi triền cái. Thật vậy, này các Tỷ-kheo, toàn bộ đống bất tiện này, này các Tỷ-kheo, tức là năm triền cái.


Đọc sách
Tải kinh sách
Lượt xem: 7472
THỐNG KÊ
  • Chi tiết thống kê
  • Đang truy cập: 60
  • Lượt truy cập : 7.647.879
  • Tổng lượng nghe : 6187032
  • Tổng Download : 58170
  • Thống kê hôm nay
  • Lượt truy cập hôm nay: 14.733
  • Download trong ngày : 10
  • Đăng nhập
LIÊN KẾT