Năm Triền Cái

Nói đến một đống bất thiện, này các Tỷ-kheo, nói một cách chơn chánh là nói đến năm triền cái. Thật vậy, này các Tỷ-kheo, toàn bộ đống triền cái. Thật vậy, này các Tỷ-kheo, toàn bộ đống bất thiện tức là năm triền cái. Thế nào là năm ? - Dục tham triền cái, - Sân triền cái, - Hôn trầm thụy miên triền cái, - Trạo hối triền cái, - Nghi triền cái. Thật vậy, này các Tỷ-kheo, toàn bộ đống bất tiện này, này các Tỷ-kheo, tức là năm triền cái.


Đọc sách
Tải kinh sách
Lượt xem: 3457
THỐNG KÊ
  • Chi tiết thống kê
  • Đang truy cập: 45
  • Lượt truy cập : 3.734.350
  • Tổng lượng nghe : 2511896
  • Tổng Download : 39056
  • Thống kê hôm nay
  • Lượt truy cập hôm nay: 777
  • Download trong ngày : 1
  • Đăng nhập
LIÊN KẾT