Năm Triền Cái

Nói đến một đống bất thiện, này các Tỷ-kheo, nói một cách chơn chánh là nói đến năm triền cái. Thật vậy, này các Tỷ-kheo, toàn bộ đống triền cái. Thật vậy, này các Tỷ-kheo, toàn bộ đống bất thiện tức là năm triền cái. Thế nào là năm ? - Dục tham triền cái, - Sân triền cái, - Hôn trầm thụy miên triền cái, - Trạo hối triền cái, - Nghi triền cái. Thật vậy, này các Tỷ-kheo, toàn bộ đống bất tiện này, này các Tỷ-kheo, tức là năm triền cái.


Đọc sách
Tải kinh sách
Lượt xem: 4755
THỐNG KÊ
  • Chi tiết thống kê
  • Đang truy cập: 51
  • Lượt truy cập : 4.809.638
  • Tổng lượng nghe : 3575775
  • Tổng Download : 47399
  • Thống kê hôm nay
  • Lượt truy cập hôm nay: 1.911
  • Download trong ngày : 1
  • Đăng nhập
LIÊN KẾT