Vạn Sự Cát Tường

Vạn sự cát tường mà mọi loài thường mong đợi là phải biết thân cận người hiền trí những bậc trí huệ, những bậc sáng mắt, những bậc Chân nhân, Hiền nhân, Thánh nhân giúp cho mình mở con mắt nhìn thấy được mục đích thực sự của đời sống để nghe hiểu Chánh pháp và xa lìa những bạn xấu ác.


Đọc sách
Tải kinh sách
Lượt xem: 5767
THỐNG KÊ
  • Chi tiết thống kê
  • Đang truy cập: 78
  • Lượt truy cập : 7.924.507
  • Tổng lượng nghe : 6412874
  • Tổng Download : 59768
  • Thống kê hôm nay
  • Lượt truy cập hôm nay: 1.433
  • Download trong ngày : 1
  • Đăng nhập
LIÊN KẾT