Kinh NIKAYA Giảng Giải - Lợi Ích Quán Chiếu Vô Ngã

Chùa Bửu Liên tp HCM ngày 30-12-2018

Ngày đăng : 20/01/2019


Thế Nào Là Chân Tu ?

Giảng tại Thái Bình - ngày 22-07-2018

Kinh NIKAYA Giảng Giải - Niềm Tin Chân Chánh

Giảng tại chùa Diệu Pháp Ngày 19-05-2018

Mục Đích Đạo Phật Là Gì?

Giảng tại chùa Bửu Liên Ngày 03 -06- 2018

Kinh NIKAYA Giảng Giải - Thoát Ngục

Giảng tại chùa Hội Đức ngày 20-05-2018

Tham Sân Si ở đâu?

Giảng tại Chùa Xá Lợi Ngày 15 - 07-2018