Lễ Phật Đản Vesak - Kinh NIKAYA Giảng Giải - Đế Vương & Pháp Vương

Chùa Bửu Liên tp HCM ngày 19-5-2019

Ngày đăng : 22/05/2019