Kinh NIKAYA Giảng Giải - Mở Cửa Bất Tử 3 - Kinh Sáu Sáu - Trung Bộ Kinh Tập 3 - Trang 629

Giảng tại Linh Quy Pháp Ấn ngày 27 - 08 - 2018

Ngày đăng : 04/11/2018