NIKAYA Thiền Quán - Tâm Thương - Tâm Vui - Tâm Biết Ơn Rộng Lớn

ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn - 18/01/2023

Ngày đăng : 23/01/2023


1 Nghi Thức NIKAYA - Đảnh Lễ Pháp Bảo & Đời Sống Như Giọt Sương TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 05-03-2024  
2 Nghi Thức NIKAYA - Căn Bản Trí 1 - Đức Hạnh Ngài Xá Lợi Phất & Tác Ý Hỷ Lạc Đời Sống Viễn Ly TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 04-03-2024  
3 Nghi Thức NIKAYA - Đảnh Lễ Pháp Bảo & 4 Điều Khó Làm Của Một Người Tu TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 04-03-2024  
4 NIKAYA Thiền Quán - Tình Thương Rộng Mở & Trải Tâm Từ TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 03-03-2024  
5 Pháp Đàm NIKAYA - Trùng Tuyên Thánh Điển 2 TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 02-03-2024  
6 NIKAYA Thiền Quán - Xả Bỏ Tham Sân & Đảnh Lễ Pháp Bảo TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 02-03-2024  
7 NIKAYA Thiền Quán - Trúc Lâm Như Tại - Điềm Lành Tối Thượng TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 03-2024  
8 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Pháp Đưa Đến Đau Khổ & An Vui TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 01-03-2024  
1 Đáp Từ Trai Tăng 5 ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 24-11-2018  
2 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Sám Hối Diệt Ngã 1 ĐĐ.Thích Minh Thành Chùa Bửu Liên ngày 29-09-2019  
3 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tu Như Thế Nào ĐĐ.Thích Minh Thành Chùa Hoằng Pháp tp HCM ngày 16-12-2018  
4 Quán Chiếu Tứ đại - Ngoại Địa Giới & Nội Địa Giới ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật học TP. HCM Ngày 07-05-2018  
5 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Con Đường Đoạn Tận Tham Ái 9 - Bản Chất Sáu Ái ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 10-12-2018  
6 Tinh Hoa NIKAYA - Giá Trị Tụng Kinh NIKAYA ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lâm - Lâm Đồng ngày 27-04-2020  
7 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Thánh Trí Năm Uẩn 2 - 3 Pháp Tuyệt Diệu ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 18-03-2019  
8 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Sơn Cư Pháp Ngữ 1 - Diệt Tận Nhiễm Ô - Thánh Đế ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ. Thính Minh Thành giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn ngày 16-2-2019  
1 Tinh Hoa NIKAYA - Tóm Tắt Ngũ Uẩn Giảng Giải 27 - Trình Pháp Tổng Quát Pháp Hành 1 TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 23-10-2023  
2 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nhận Diện Năm Uẩn ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 10-12-2018  
3 NHẬP THẤT Chia Sẻ 3 - Soi Thấu Năm Uẩn 1 ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Linh Quy Pháp Ấn ngày 29-01-2018  
4 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tu Như Thế Nào ĐĐ.Thích Minh Thành Chùa Hoằng Pháp tp HCM ngày 16-12-2018  
5 Kinh Nikaya Giảng Giải - Soi Thấu Tham Sân Si và Bản Ngã ĐĐ.Thích Minh Thành Chùa Bửu Liên tp HCM ngày 28-10-2018  
6 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Quán Chiếu Tứ Đại 4 - Tứ Thánh Đế ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 28-10-2018  
7 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Con Đường Đoạn Tận Tham Ái 10 - Mạn Và Ái ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật Học TP.HCM ngày 17-12-2018  
8 Bản Chất Của Thân Thể ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại chùa Bửu Liên ngày 22-04-2018  
THỐNG KÊ
  • Chi tiết thống kê
  • Đang truy cập: 134
  • Lượt truy cập : 7.414.699
  • Tổng lượng nghe : 6011442
  • Tổng Download : 57536
  • Thống kê hôm nay
  • Lượt truy cập hôm nay: 4.750
  • Download trong ngày : 8
  • Đăng nhập
LIÊN KẾT