Tinh Hoa NIKAYA Giảng Giải 14 - Người Xuất Gia Đối Với Gia Đình Như Thế Nào ?

ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hòa Khánh 16-05-2023

Ngày đăng : 29/05/2023


1 Tinh Hoa NIKAYA Giảng Giải 14 - Người Xuất Gia Đối Với Gia Đình Như Thế Nào ? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hòa Khánh 16-05-2023  
2 Tinh Hoa NIKAYA Giảng Giải 13 - Tám Điều Nên Tránh ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hòa Khánh 16-05-2023  
3 Tinh Hoa NIKAYA - Tóm Tắt Ngũ Uẩn Giảng Giải 22 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tạ Chùa Hòa Khánh 08-05-2023  
4 Tinh Hoa NIKAYA - Tóm Tắt Ngũ Uẩn Giảng Giải 21 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tạ Chùa Hòa Khánh 08-05-2023  
5 Tinh Hoa NIKAYA Giảng Giải 12 - Những Lợi Ích - Thù Thắng - Khi Tu Học Pháp Phật Nguyên Chất 6 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hoà Khánh, Quận Bình Thạnh, TPHCM 18-04-2023  
6 Tinh Hoa NIKAYA Giảng Giải 10 - Những Lợi Ích - Thù Thắng - Khi Tu Học Pháp Phật Nguyên Chất 4 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hoà Khánh, Quận Bình Thạnh, TPHCM - 14-04-2023  
7 Tinh Hoa NIKAYA Giảng Giải 9 - Những Lợi Ích - Thù Thắng - Khi Tu Học Pháp Phật Nguyên Chất 3 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hoà Khánh, Quận Bình Thạnh, TPHCM - 14-04-2023  
8 NIKAYA Giảng Giải- Kinh Nhập Tức Xuất Tức Niệm 1-Trung Bộ III Bài 118-Hội Chúng Bậc Thánh An Tịnh Tuyệt Vời 2 ! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Trường Trung Cấp Phật Giáo TPHCM 11-04-2023  
1 Quán Chiếu Tứ đại - Ngoại Địa Giới & Nội Địa Giới ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật học TP. HCM Ngày 07-05-2018  
2 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Con Đường Đoạn Tận Tham Ái 9 - Bản Chất Sáu Ái ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 10-12-2018  
3 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Thánh Trí Năm Uẩn 2 - 3 Pháp Tuyệt Diệu ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 18-03-2019  
4 Tâm Sự với Người Xuất Gia - Tầm Quan Trọng của Quán Bất Tịnh Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học ngày 15-04-2018  
5 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Con Đường Đoạn Tận Tham Ái 10 - Mạn Và Ái ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật Học TP.HCM ngày 17-12-2018  
6 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nhận Diện Năm Uẩn ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 10-12-2018  
7 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Quán Chiếu Tứ Đại 4 - Tứ Thánh Đế ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 28-10-2018  
8 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Con Đường Đoạn Tận Tham Ái ĐĐ.Thích Minh Thành Giãng tại Trường Trung Cấp Phật Học TP. Hồ Chí Minh - Nyày 24/09/2018  
1 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nhận Diện Năm Uẩn ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 10-12-2018  
2 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Con Đường Đoạn Tận Tham Ái 10 - Mạn Và Ái ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật Học TP.HCM ngày 17-12-2018  
3 Bản Chất Của Thân Thể ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại chùa Bửu Liên ngày 22-04-2018  
4 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Quán Chiếu Tứ Đại ( Phần Cuối ) - Tẩy Sạch Tâm Bằng Trí tuệ ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 3-12-2018  
5 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Quán Chiếu Tứ Đại 4 - Tứ Thánh Đế ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 28-10-2018  
6 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Năm Triền Cái 6 - Các Loại Tham ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 15-04-2019  
7 Tâm Sự với Người Xuất Gia - Tầm Quan Trọng của Quán Bất Tịnh Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học ngày 15-04-2018  
8 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Xuất Gia Cần Làm Gì ? ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 23-12-2018  
THỐNG KÊ
  • Chi tiết thống kê
  • Đang truy cập: 53
  • Lượt truy cập : 6.109.788
  • Tổng lượng nghe : 4873464
  • Tổng Download : 52337
  • Thống kê hôm nay
  • Lượt truy cập hôm nay: 4.681
  • Download trong ngày : 7
  • Đăng nhập
LIÊN KẾT