NIKAYA Giảng Giải - Soi Gương Rửa Mặt - Cháy Khăn - Cháy Đầu - Kinh Tổn Giảm 4

ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Trường Phật hoc TPHCM 25-04-2022

Ngày đăng : 07/05/2022


1 NIKAYA Giảng Giải - Soi Gương Rửa Mặt - Cháy Khăn - Cháy Đầu - Kinh Tổn Giảm 4 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Trường Phật hoc TPHCM 25-04-2022  
2 NIKAYA Giảng Giải - Soi Gương Rửa Mặt - Kinh Tổn Giảm 3 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Trường Phật hoc TPHCM 2022  
3 NIKAYA GIẢNG GIẢI - SOI GƯƠNG RỬA MẶT - KINH TỔN GIẢM 2 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Trường Phật hoc TPHCM 11-03-2022  
4 Soi Sáng NIKAYA - Lành & Dữ ? Làm Sao Vượt Qua Tham Ái - Trạo Cử - Hôn Trầm ? Ước Muốn Sắc Bén ? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Trường Phật học TPHCM 14-03-2022  
5 Soi Sáng NIKAYA - Dục Lậu - Hữu Lậu - Vô Minh Lậu ? Khổ Khổ - Hành Khổ - Hoại Khổ ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Trường Phật hoc TPHCM 14-03-2022  
6 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Quán Chiếu Năm Thủ Uẩn ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Trường Phật hoc TPHCM 21-02-2022  
7 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tứ Thánh Đế & 4 Thánh Trí ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Trường Phật hoc TPHCM 21-2-2022  
8 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Chín Pháp An Trú Tâm 1 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 21-02-2022  
1 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Con Đường Đoạn Tận Tham Ái 9 - Bản Chất Sáu Ái ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 10-12-2018  
2 Quán Chiếu Tứ đại - Ngoại Địa Giới & Nội Địa Giới ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật học TP. HCM Ngày 07-05-2018  
3 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Thánh Trí Năm Uẩn 2 - 3 Pháp Tuyệt Diệu ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 18-03-2019  
4 Tâm Sự với Người Xuất Gia - Tầm Quan Trọng của Quán Bất Tịnh Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học ngày 15-04-2018  
5 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Con Đường Đoạn Tận Tham Ái 10 - Mạn Và Ái ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật Học TP.HCM ngày 17-12-2018  
6 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Kinh Với Mũi Tên - Tu Và Không Tu Khác Nhau Như Thế Nào? ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 8-10-2018  
7 Soi Sáng NIKAYA – Sự Vận Hành Của Tham Sân Si ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Ngày 21/12/2020  
8 MỞ CỬA BẤT TỬ 1 - Trí Tuệ Về Sắc Uẩn - Kinh nikaya giảng giải ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại chùa Hoằng Pháp - Tp.HCM ngày 24/07/2018  
1 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nhận Diện Năm Uẩn ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 10-12-2018  
2 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Con Đường Đoạn Tận Tham Ái 10 - Mạn Và Ái ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật Học TP.HCM ngày 17-12-2018  
3 Bản Chất Của Thân Thể ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại chùa Bửu Liên ngày 22-04-2018  
4 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Quán Chiếu Tứ Đại ( Phần Cuối ) - Tẩy Sạch Tâm Bằng Trí tuệ ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 3-12-2018  
5 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Quán Chiếu Tứ Đại 4 - Tứ Thánh Đế ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 28-10-2018  
6 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Năm Triền Cái 6 - Các Loại Tham ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 15-04-2019  
7 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Xuất Gia Cần Làm Gì ? ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 23-12-2018  
8 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Đức Phật Giảng Về Tánh Không ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 25-02-2019  
THỐNG KÊ
  • Chi tiết thống kê
  • Đang truy cập: 59
  • Lượt truy cập : 4.477.997
  • Tổng lượng nghe : 3232888
  • Tổng Download : 45765
  • Thống kê hôm nay
  • Lượt truy cập hôm nay: 834
  • Download trong ngày : 3
  • Đăng nhập
LIÊN KẾT