TómTắt Ngũ Uẩn 36 - Người Xuất Gia Tu Như Thế Nào ?Cách Tác Ý Diệt Thọ Tưởng Hành & Độc Cư Thanh Cao

ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hòa Khánh 01-2024

Ngày đăng : 19/02/2024


1 TómTắt Ngũ Uẩn 36 - Người Xuất Gia Tu Như Thế Nào ?Cách Tác Ý Diệt Thọ Tưởng Hành & Độc Cư Thanh Cao TT.THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hòa Khánh 01-2024  
2 Tóm Tắt Ngũ Uẩn 35 - Trình Pháp NIKAYA Ước Muốn Sắc Bén Tăng Thượng Giới Học - Tâm Học - Tuệ Học TT.THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hòa Khánh 01-2024  
3 Tóm Tắt Ngũ Uẩn 34 - Mục Đích Cao Thượng Người Xuất Gia TT.THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hòa Khánh 01-2024  
4 NIKAYATrình Pháp -Sức Mạnh Tâm Từ? Tụng Kinh Như Thế Nào ÂM -DƯƠNG Lưỡng Lợi? Đạo Nghĩa Thầy Trò? TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại chùa Hòa Khánh, Bình Thạnh, TPHCM 12-2023  
5 NIKAYA Trình Pháp - Tâm Chống Đối? Buông Lung Nổi Loạn ? Oan Gia Vào Giấc Mộng & Cách Hóa Giải? TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại chùa Hòa Khánh, Bình Thạnh, TPHCM 12-2023  
6 Tinh Hoa NIKAYA Giảng Giải 18 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại chùa Hòa Khánh, Bình Thạnh, TPHCM 12-09-2023  
7 Tinh Hoa NIKAYA Giảng Giải 17 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại chùa Hòa Khánh, Bình Thạnh, TPHCM 12-09-2023  
8 Tinh Hoa NIKAYA - Tóm Tắt Ngũ Uẩn Giảng Giải 26 - Bảy Trí Về Thức ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại chùa Hòa Khánh, Bình Thạnh, TPHCM 11-09-2023  
1 Quán Chiếu Tứ đại - Ngoại Địa Giới & Nội Địa Giới ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật học TP. HCM Ngày 07-05-2018  
2 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Con Đường Đoạn Tận Tham Ái 9 - Bản Chất Sáu Ái ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 10-12-2018  
3 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Thánh Trí Năm Uẩn 2 - 3 Pháp Tuyệt Diệu ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 18-03-2019  
4 Tâm Sự với Người Xuất Gia - Tầm Quan Trọng của Quán Bất Tịnh Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học ngày 15-04-2018  
5 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Con Đường Đoạn Tận Tham Ái 10 - Mạn Và Ái ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật Học TP.HCM ngày 17-12-2018  
6 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Quán Chiếu Tứ Đại 4 - Tứ Thánh Đế ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 28-10-2018  
7 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nhận Diện Năm Uẩn ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 10-12-2018  
8 Soi Sáng NIKAYA – Sự Vận Hành Của Tham Sân Si ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Ngày 21/12/2020  
1 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nhận Diện Năm Uẩn ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 10-12-2018  
2 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Quán Chiếu Tứ Đại 4 - Tứ Thánh Đế ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 28-10-2018  
3 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Con Đường Đoạn Tận Tham Ái 10 - Mạn Và Ái ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật Học TP.HCM ngày 17-12-2018  
4 Bản Chất Của Thân Thể ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại chùa Bửu Liên ngày 22-04-2018  
5 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Quán Chiếu Tứ Đại ( Phần Cuối ) - Tẩy Sạch Tâm Bằng Trí tuệ ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 3-12-2018  
6 Tâm Sự với Người Xuất Gia - Tầm Quan Trọng của Quán Bất Tịnh Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học ngày 15-04-2018  
7 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Năm Triền Cái 6 - Các Loại Tham ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 15-04-2019  
8 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Đức Phật Giảng Về Tánh Không ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 25-02-2019  
THỐNG KÊ
  • Chi tiết thống kê
  • Đang truy cập: 78
  • Lượt truy cập : 7.774.502
  • Tổng lượng nghe : 6290520
  • Tổng Download : 58812
  • Thống kê hôm nay
  • Lượt truy cập hôm nay: 1.248
  • Download trong ngày : 2
  • Đăng nhập
LIÊN KẾT