NIKAYA Thiền Quán Tâm Từ & Pháp Đàm - Cấp Cứu ! Cấp Cứu !

TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên - Q.Bình Thạnh - TPHCM - 01-2024

Ngày đăng : 15/02/2024


1 NIKAYA Thiền Quán Tâm Từ & Pháp Đàm - Cấp Cứu ! Cấp Cứu ! TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên - Q.Bình Thạnh - TPHCM - 01-2024  
2 NIKAYA - Giải Mã Kiếp Nhân Sinh - Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Linh Phước 12-2023  
3 NIKAYA Trình Pháp & Hỏi Đáp - Bóng Dáng Của Thọ & Cảm Thọ Khác Nhau Như Thế Nào ? TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên - Q.Bình Thạnh - TPHCM - 12-2023  
4 Lễ Cúng Dường Trai Tăng - Bố Thí Như Thế Nào Để Phước Báu Viên Mãn ? TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Đồng (Pháp Hoa Tự) - Hà Nội - 12-2023  
5 Tinh Hoa NIKAYA - Tu Bằng Cách Tác Ý & Quán Tưởng TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Đồng (Pháp Hoa Tự) - Hà Nội - 12-2023  
6 NIKAYA Thiền Biết Ơn TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Đồng (Pháp Hoa Tự) - Hà Nội - 01-12-2023  
7 Chánh Quán Thọ Thực TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Đồng (Pháp Hoa Tự) - Hà Nội - 01-12-2023  
8 Đọc Thanh Quy Đạo Tràng NIKAYA & Đảnh Lễ Trí Đức Như Lai TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Đồng (Pháp Hoa Tự) - Hà Nội - 11-2023  
1 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Sám Hối Diệt Ngã 1 ĐĐ.Thích Minh Thành Chùa Bửu Liên ngày 29-09-2019  
2 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Lợi Ích Quán Chiếu Vô Ngã ĐĐ.Thích Minh Thành Chùa Bửu Liên tp HCM ngày 30-12-2018  
3 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Soi Sáng - Thấy Đúng Dẫn Đường Tất Cả ĐĐ.Thích Minh Thành Tu Viện Khánh An tp HCM ngày 12-5-2019  
4 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Ái Là Nguyên Nhân Của Khổ Đau ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.Thích Minh Thành - Giảng tại Nha Trang - Ngày 19/09/2018  
5 Thoát Ngục ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại chùa Hội Đức ngày 20-05-2018  
6 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Làm Sao Phá Trừ Thân Kiến? ĐĐ.Thích Minh Thành Chùa Thiền Tôn tp HCM ngày 30-12-2018  
7 Pháp Hành Quán Chiếu Cảm Giác 1 ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại chùa Bửu Liên ngày 06-05-2018  
8 Trí Tuệ Bất Tử ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại chùa Bửu Liên Ngày 20-05-2018  
1 NIKAYA Trình Pháp & Hỏi Đáp - Bóng Dáng Của Thọ & Cảm Thọ Khác Nhau Như Thế Nào ? TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên - Q.Bình Thạnh - TPHCM - 12-2023  
2 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Lợi Ích Quán Chiếu Vô Ngã ĐĐ.Thích Minh Thành Chùa Bửu Liên tp HCM ngày 30-12-2018  
3 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Ái Là Nguyên Nhân Của Khổ Đau ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.Thích Minh Thành - Giảng tại Nha Trang - Ngày 19/09/2018  
4 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Vạch Mặt Tham Sân Si ĐĐ.Thích Minh Thành Chùa Phước Viên tp Biên Hòa - Đồng Nai ngày 22-12-2018  
5 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Thước Đo Sự Thật ĐĐ.Thích Minh Thành Chùa Bửu Liên tp HCM ngày 2-12-2018  
6 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Phơi Bày Những Gì Bị Che Kín ĐĐ.Thích Minh Thành TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Liên Trì - Củ Chi - TP.HCM ngày 10-03-2019  
7 Trí Tuệ Bất Tử ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại chùa Bửu Liên Ngày 20-05-2018  
8 Mục Đích Đạo Phật Là Gì? ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại chùa Bửu Liên Ngày 03 -06- 2018  
THỐNG KÊ
  • Chi tiết thống kê
  • Đang truy cập: 56
  • Lượt truy cập : 7.157.278
  • Tổng lượng nghe : 5799654
  • Tổng Download : 57659
  • Thống kê hôm nay
  • Lượt truy cập hôm nay: 696
  • Download trong ngày : 0
  • Đăng nhập
LIÊN KẾT