Kinh NIKAYA Giảng Giải - Con Đường Đoạn Tận Tham Ái 4 - Thâm Quán Vô Ngã

Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 15-10-2018

Ngày đăng : 13/12/2018


1 Pháp Đàm NIKAYA - Trùng Tuyên Thánh Điển ( 02/04/2024) TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 02-04-2024  
2 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Biết Tu Không Sợ Hãi ( MAHANAMA - Tương Ưng 5 ) TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 02-04-2024  
3 NIKAYA Thiền Quán - Tại Sao Chúng Ta Đi Tu ? Liễu Tri Đau Khổ TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 01-04-2024  
4 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Khổ Thánh Đế 2- Tương Ưng Sự Thật TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 04-2024  
5 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Lửa Cháy Trên Đầu - Hỷ Lạc Mới Chứng Ngộ - Tương Ưng Sự Thật TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 29-03-2024  
6 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Rơi Xuống Vực Thẳm - Tương Ưng Sự Thật TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 29-03-2024  
7 NIKAYA Thiền Quán - Lời Thầy Nhắc Nhở - Thấy Lý Duyên Khởi Là Thấy Pháp TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 29-03-2024  
8 Pháp Đàm NIKAYA - Thấy Pháp Là Thấy Phật ( Kinh Vakkali - Tương Ưng Bộ 3 ). TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 28-03-2024  
1 Đáp Từ Trai Tăng 5 ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 24-11-2018  
2 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Sám Hối Diệt Ngã 1 ĐĐ.Thích Minh Thành Chùa Bửu Liên ngày 29-09-2019  
3 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tu Như Thế Nào ĐĐ.Thích Minh Thành Chùa Hoằng Pháp tp HCM ngày 16-12-2018  
4 Quán Chiếu Tứ đại - Ngoại Địa Giới & Nội Địa Giới ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật học TP. HCM Ngày 07-05-2018  
5 Tinh Hoa NIKAYA - Giá Trị Tụng Kinh NIKAYA ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lâm - Lâm Đồng ngày 27-04-2020  
6 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Con Đường Đoạn Tận Tham Ái 9 - Bản Chất Sáu Ái ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 10-12-2018  
7 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Thánh Trí Năm Uẩn 2 - 3 Pháp Tuyệt Diệu ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 18-03-2019  
8 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Sơn Cư Pháp Ngữ 1 - Diệt Tận Nhiễm Ô - Thánh Đế ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ. Thính Minh Thành giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn ngày 16-2-2019  
1 Tinh Hoa NIKAYA - Tóm Tắt Ngũ Uẩn Giảng Giải 27 - Trình Pháp Tổng Quát Pháp Hành 1 TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 23-10-2023  
2 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nhận Diện Năm Uẩn ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 10-12-2018  
3 NHẬP THẤT Chia Sẻ 3 - Soi Thấu Năm Uẩn 1 ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Linh Quy Pháp Ấn ngày 29-01-2018  
4 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tu Như Thế Nào ĐĐ.Thích Minh Thành Chùa Hoằng Pháp tp HCM ngày 16-12-2018  
5 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Quán Chiếu Tứ Đại 4 - Tứ Thánh Đế ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 28-10-2018  
6 Kinh Nikaya Giảng Giải - Soi Thấu Tham Sân Si và Bản Ngã ĐĐ.Thích Minh Thành Chùa Bửu Liên tp HCM ngày 28-10-2018  
7 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Con Đường Đoạn Tận Tham Ái 10 - Mạn Và Ái ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật Học TP.HCM ngày 17-12-2018  
8 Bản Chất Của Thân Thể ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại chùa Bửu Liên ngày 22-04-2018  
THỐNG KÊ
  • Chi tiết thống kê
  • Đang truy cập: 71
  • Lượt truy cập : 7.947.032
  • Tổng lượng nghe : 6428999
  • Tổng Download : 59832
  • Thống kê hôm nay
  • Lượt truy cập hôm nay: 1.640
  • Download trong ngày : 1
  • Đăng nhập
LIÊN KẾT