Tinh Hoa NIKAYA - Biết Ơn & Nhớ Ơn 3

ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 07-09-2023

Ngày đăng : 13/09/2023


1 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Niệm Tử - Nhớ Mình Sẽ Chết TT.Thích Minh Thành TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 28-09-2023  
2 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Thoát Khỏi Tăm Tối ( Hắc Ám ,Tương Ưng Sự Thật ) TT.Thích Minh Thành TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 28-09-2023  
3 Đạo Tràng NIKAYA - Sách Tấn Tu Học TT.Thích Minh Thành TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 27-09-2023  
4 Tổng Quát Pháp Hành Kinh Tạng NIKAYA TT.Thích Minh Thành TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 27-09-2023  
5 NIKAYA Thiền Quán - Với Ưa Thích & Trình Pháp TT.Thích Minh Thành TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 27-09-2023  
6 NIKAYA Thiền Quán - Triệt Hạ Vô Minh & Tham Ái - Kinh Tứ Niệm Xứ ( Thân - Thọ - Tâm ) TT.Thích Minh Thành TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 26-09-2023  
7 Tinh Hoa NIKAYA - Bốn Chân Lý Vĩ Đại TT.Thích Minh Thành TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 26-09-2023  
8 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Chúng Ta Đang Bị Hại - Kinh Bông Hoa, Tương Ưng 3 TT.Thích Minh Thành TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 26-09-2023  
1 Đáp Từ Trai Tăng 5 ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 24-11-2018  
2 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Sám Hối Diệt Ngã 1 ĐĐ.Thích Minh Thành Chùa Bửu Liên ngày 29-09-2019  
3 Quán Chiếu Tứ đại - Ngoại Địa Giới & Nội Địa Giới ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật học TP. HCM Ngày 07-05-2018  
4 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tu Như Thế Nào ĐĐ.Thích Minh Thành Chùa Hoằng Pháp tp HCM ngày 16-12-2018  
5 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Con Đường Đoạn Tận Tham Ái 9 - Bản Chất Sáu Ái ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 10-12-2018  
6 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Thánh Trí Năm Uẩn 2 - 3 Pháp Tuyệt Diệu ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 18-03-2019  
7 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Sơn Cư Pháp Ngữ 1 - Diệt Tận Nhiễm Ô - Thánh Đế ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ. Thính Minh Thành giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn ngày 16-2-2019  
8 Tâm Sự với Người Xuất Gia - Tầm Quan Trọng của Quán Bất Tịnh Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học ngày 15-04-2018  
1 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nhận Diện Năm Uẩn ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 10-12-2018  
2 NHẬP THẤT Chia Sẻ 3 - Soi Thấu Năm Uẩn 1 ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Linh Quy Pháp Ấn ngày 29-01-2018  
3 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tu Như Thế Nào ĐĐ.Thích Minh Thành Chùa Hoằng Pháp tp HCM ngày 16-12-2018  
4 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Con Đường Đoạn Tận Tham Ái 10 - Mạn Và Ái ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật Học TP.HCM ngày 17-12-2018  
5 Kinh Nikaya Giảng Giải - Soi Thấu Tham Sân Si và Bản Ngã ĐĐ.Thích Minh Thành Chùa Bửu Liên tp HCM ngày 28-10-2018  
6 Bản Chất Của Thân Thể ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại chùa Bửu Liên ngày 22-04-2018  
7 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Quán Chiếu Tứ Đại ( Phần Cuối ) - Tẩy Sạch Tâm Bằng Trí tuệ ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 3-12-2018  
8 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Quán Chiếu Tứ Đại 4 - Tứ Thánh Đế ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 28-10-2018  
THỐNG KÊ
  • Chi tiết thống kê
  • Đang truy cập: 160
  • Lượt truy cập : 6.563.470
  • Tổng lượng nghe : 5278030
  • Tổng Download : 54550
  • Thống kê hôm nay
  • Lượt truy cập hôm nay: 425
  • Download trong ngày : 0
  • Đăng nhập
LIÊN KẾT