Hoạt Động Hoằng Pháp

THÔNG BÁO KHÓA TU NIKAYA LẦN 2 TẠI HÀ NỘI

Diễn ra từ ngày 16/1 đến ngày 17/1 Dương lịch tại số 15 Trần Quang Diệu – Hà Nội.

Xem thêm

THÔNG BÁO KHÓA TU

KHÓA TU NIKĀYA LẦN THỨ HAI TẠI CHÙA HOẰNG PHÁP

Xem thêm

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG

KHÓA TU NIKĀYA LẦN THỨ NHẤT TẠI CHÙA HOẰNG PHÁP

Xem thêm

THÔNG BÁO

DỊCH BỆNH COVID - 19 NÊN TẠM THỜI ĐÓNG CỬA VIỆC THĂM QUAN DÂNG HƯƠNG LỄ PHẬT

Xem thêm

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH LỄ VU LAN CHÙA BỬU LIÊN PL.2562-DL.2018

Nam Mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát! Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, thiện nam tín nữ thân mến! Mỗi độ thu sang, lá vàng lặng lẽ nhẹ rơi, khơi dậy lòng người nỗi nhớ niềm thương đến các đấng sanh thành dưỡng dục - những người đã tạo tác ra ta, cho ta vóc hình, sự nghiệp. Mùa Vu Lan lại trở về, mang một ý nghĩa thật thiêng liêng cao cả, đã trở thành “lễ hội văn hóa tình người” với bất cứ ai đang hiện hữu trên cõi đời này; giúp cho con cái nghĩ nhớ đến công ơn cha mẹ, khơi dậy trong lòng họ một tinh thần báo hiếu đáng quý, đáng trân trọng! Vì rằng:

Xem thêm

THÔNG BÁO LỄ TỰ TỨ ĐÂNG Y CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG VÀ VU LAN BÁO HIẾU CHÙA BỬU LIÊN

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, thiện nam, tín nữ thân mến ! Trong “ Kinh Vu Lan và Báo Hiếu “ Đức Phật có dạy. Rằm tháng Bảy là ngày Tự tứ, Mười phương Tăng đều dự lễ này, Phải toan sắm sửa chớ chầy, Thức ăn trăm món, trái cây năm màu. Lại phải sắm giường nằm nệm lót, Cùng thau, bồn, đèn, đuốc, nhang, dầu, Món ăn tinh sạch báu mầu,

Xem thêm