Hoạt Động Hoằng Pháp

THÔNG BÁO KHÓA TU XUẤT GIA NGẮN HẠN LẦN 10

KHÓA TU XUẤT GIA NGẮN HẠN LẦN 10 Từ ngày 29 / 06/ 2024 đến ngày 14 / 07 / 2024. ( nhằm ngày 24/5 đến 9/6 Giáp Thìn )

Xem thêm

THÔNG BÁO KHOÁ TU NIKAYA XUẤT GIA GIEO DUYÊN LẦN 9

15/04/2024 ( 07/03 AL) đến ngày 28/04/2024 ( 20/03 AL)

Xem thêm

THÔNG BÁO KHÓA TU NIKAYA TẾT GIÁP THÌN 2024

MỒNG 3 TẾT ĐẾN 17 TẾT ( từ ngày 12 / 02/ 2024 --- 26 /02 / 2024).

Xem thêm

KHÓA TU XUẤT GIA GIEO DUYÊN LẦN THỨ 7

03/12/2023 (21/10 AL) đến ngày 17/12/2023(5/11 AL)

Xem thêm

THÔNG BÁO KHÓA TU NIKÀYA

Tại Chùa Hoằng Pháp ( HCM ) và Rừng Thiền Linh Quy Pháp Ấn

Xem thêm

KHOÁ TU TUẦN LỄ PHẬT ĐẢN

Từ ngày 26/5 đến 1/6/2023

Xem thêm