Hoạt Động Hoằng Pháp

THÔNG BÁO KHÓA TU NIKAYA TẾT GIÁP THÌN 2024

MỒNG 3 TẾT ĐẾN 17 TẾT ( từ ngày 12 / 02/ 2024 --- 26 /02 / 2024).

Xem thêm

KHÓA TU XUẤT GIA GIEO DUYÊN LẦN THỨ 7

03/12/2023 (21/10 AL) đến ngày 17/12/2023(5/11 AL)

Xem thêm

THÔNG BÁO KHÓA TU NIKÀYA

Tại Chùa Hoằng Pháp ( HCM ) và Rừng Thiền Linh Quy Pháp Ấn

Xem thêm

KHOÁ TU TUẦN LỄ PHẬT ĐẢN

Từ ngày 26/5 đến 1/6/2023

Xem thêm

KHOÁ TU NIKAYA

KHOÁ TU ĐƯỢC TỔ CHỨC TRONG 2 TUẦN

Xem thêm

THÔNG BÁO KHÓA TU

Ngày 14/8/2022 (17-7-AL)

Xem thêm

KHÓA TU NIKAYA 7 NGÀY

Ngày 17/7/2022 đến 24/7/2022

Xem thêm