THÔNG BÁO KHOÁ TU NIKAYA XUẤT GIA GIEO DUYÊN LẦN 9

THÔNG BÁO KHOÁ TU
NIKAYA XUẤT GIA GIEO DUYÊN LẦN 9
 
 Kính thưa các bậc hiền trí Tăng Ni và quý Phật tử !

        Đáp lại tâm tha thiết tăng thượng tu học của đạo tràng, 
từ thứ Hai, ngày 15/04/2024 ( 07/03 AL) đến ngày 28/04/2024
( 20/03 AL) chúng con tại LINH QUY PHÁP ẤN sẽ mở khoá tu 2 tuần. 
     Những vị nào phát tâm XUẤT GIA GIEO DUYÊN sẽ được cạo tóc - sống đời viễn ly trong 2 TUẦN giữa núi rừng xa vắng, tập hạnh xuất trần, nuôi dưỡng đức hạnh cao thượng hiền trí!
    Để tiện cho việc sắp xếp chu đáo trong khóa tu quý vị tham gia đăng ký theo link bên dưới giúp ạ:

https://forms.gle/usUsh3aV1XdNzM1ggg
     Đây là cơ hội hiếm có trong kiếp người vô thường này! Mong tất cả chúng ta vứt bỏ thế sự, quay về non thiêng, thực hành Thánh đạo ! 
 
                   Con trò kính lễ _()_ _()_ _()_
 

 Nội dung khác