THÔNG BÁO KHÓA TU NIKAYA TẾT GIÁP THÌN 2024

THÔNG BÁO KHÓA TU NIKAYA TẾT GIÁP THÌN 2024

Kính thưa các bậc hiền trí tăng ni và quý Phật tử !
Đáp lại tâm tha thiết tăng thượng tu học của đạo tràng, chúng con tại LINH QUY PHÁP ẤN sẽ mở khoá tu 2 tuần nhân ngày nghĩ lễ tết âm lịch MỒNG 3 TẾT ĐẾN 17 TẾT ( từ ngày 12 / 02/ 2024 --- 26 /02 / 2024).  
Quý vị về núi tu học , phát tâm sống đời viễn ly trong 14 ngày giữa núi rừng xa vắng,  nuôi dưỡng đức hạnh cao thượng hiền trí!  CÁC VỊ NÀO MUỐN XUẤT GIA GIEO DUYÊN NGẮN HẠN TRONG 14 NGÀY TU HỌC Ở NÚI RỪNG thì sẽ đăng ký theo LINK số lượng để Chư Tăng sắp xếp cho quý vị
( Nếu đủ số lượng đăng ký )..
https://forms.gle/nqFR9u4Du9cGqTf47
Đây là cơ hội hiếm có trong kiếp người vô thường này! Mong tất cả chúng ta vứt bỏ thế sự, quay về non thiêng,  thực hành thánh đạo. 
Con trò kính lễNội dung khác