KINH NIKAYA PHÂN LOẠI


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Chư Tôn Đức Tăng, Ni cùng toàn thể quý vị. Đức Phật đến thế gian này để đem lại hạnh phúc thực sự cho nhân sinh muôn loại. Đó là sự giải thoát khỏi những phiền não và khổ đau của dòng luân hồi bất tận. Ngài như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy Chánh pháp đã được Đức Phật dùng nhiều phương tiện trình bày.


Tải File Lượt xem: 11412

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa Chư Tôn Đức Tăng, Ni cùng toàn thể quý vị.
Đức Phật đến thế gian này để đem lại hạnh phúc thực sự cho nhân sinh muôn loại. Đó là sự giải thoát khỏi những phiền não và khổ đau của dòng luân hồi bất tận. Ngài như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy Chánh pháp đã được Đức Phật dùng nhiều phương tiện trình bày.
Để tìm hiểu, học hỏi và ứng dụng những lời dạy minh triết của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong đại tạng Kinh NIKAYA. Chúng con xin thành kính giới thiệu tới Chư Tôn Đức Tăng, Ni cùng toàn thể quý vị, ứng dụng “ Kinh NIKAYA Phân loại “ Ứng dụng được Phân loại Theo từng chủ đề dựa trên 5 bộ Kinh NIKAYA mà Đức Phật đã giảng thuyết trong suốt 45 năm hoằng hóa độ sanh. Chúng ta sẽ tìm được những giá trị cốt lõi về những lời dạy của Ngài để có cuộc sống hạnh phúc và an lạc hiện tại hay tiến tới con đường giải thoát khỏi sự trói buộc của những phiền não và khổ đau.
Dưới đây là 3 đường dẫn để tải ứng dụng “ Kinh NIKAYA Phân loại “ của IOS,  Android và trên máy tính. Xin chia sẻ cùng quý vị.
For IOS

https://apps.apple.com/us/app/kinh-nikaya-ph%C3%A2n-lo%E1%BA%A1i/id1439733311
For ANDROID
https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.linhquyphapan.kinhnikaya
Bản đọc trên máy tính:
http://linhquyphapan.vn/audio-theo-bo/kinh-nikaya-phan-loai 

Quý Vị Nhấn Vào núi Tải File để tải toàn bộ nội dung Kinh NIKAYA Phân Loại.


Chúc toàn thể quý Phật tử luôn có niềm vui trong chánh pháp của Như Lai. 

                                                                                                                                                                            Linh Quy Pháp Ấn.
 
Nội dung khác