THÔNG BÁO KHÓA TU NIKÀYA LẦN THỨ TƯ TẠI CHÙA HOẰNG PHÁP

                                        THÔNG BÁO KHÓA TU NIKÀYA LẦN THỨ TƯ TẠI
                                                                    CHÙA HOẰNG PHÁP
                                                 Do Thầy Thích Minh Thành Hướng Dẫn.
 
 
            Được sự chỉ dạy của Thượng Tọa trụ trì chùa Hoằng Pháp, chúng tôi xin trân trọng thông báo đến chư Tăng Ni và quý Phật tử khóa tu lần thứ 4 vào ngày 3 tháng 1 năm 2021, nhằm ngày 21 tháng 11 năm Canh Tý. Thời gian tu học như sau:
7h30’ – 08h00 : Đảnh lễ tam bảo, tuyên đọc Thanh quy và khuyến tấn đạo tràng.
08h00' – 08h30’: Thiền tâm hiền
08h30’ – 10h15': Nghe Pháp 
10h15' – 10h45’: Tụng đọc Căn bản trí 1
11h00’– 12h30’: Chánh quán thọ thực
12h30’ – 13h30’: Chỉ tịnh
13h45’ – 14h15’: Thiền tâm hiền
14h15’ – 16h00': Trình pháp, hướng dẫn pháp hành & hồi hướng.
              Trân trọng kính mời chư Tăng Ni và quý Phật tử về tham dự để nếm hương vị tịnh lạc từ sự thực tập chân chánh, đến để mà thấy, có hiệu quả tức thời, được trở về với chính mình!
                                                                                                                        Linh Quy Pháp Ấn, ngày 10 tháng 12 năm 2020
                                                                                                                                             Thích Minh Thành
 
                                                                                                                                                     Kính báo
 Nội dung khác