THÔNG BÁO KHÓA TU NIKÀYA LẦN THỨ NĂM TẠI CHÙA HOẰNG PHÁP

THÔNG BÁO KHÓA TU NIKÀYA LẦN THỨ NĂM TẠI
CHÙA HOẰNG PHÁP
 
Do Thầy Thích Minh Thành Hướng Dẫn.       Được sự chỉ dạy của Thượng Tọa trụ trì chùa Hoằng Pháp, chúng tôi xin trân trọng thông báo đến chư Tăng Ni và quý Phật tử khóa tu lần thứ 5 vào ngày 11 tháng 4 năm 2021, nhằm ngày 30 tháng 2 năm Tân Sửu. Thời gian tu học như sau:
 
7h30’ – 08h00 : Đảnh lễ tam bảo, tuyên đọc Thanh quy và khuyến tấn đạo tràng.
08h00'08h30’: Thiền tâm hiền
08h30’10h15': Nghe Pháp
10h15'10h45’: Tụng đọc Căn bản trí 1
11h00’12h00: Chánh quán thọ thực
12h0013h30’: Chỉ tịnh
13h45’14h15’: Thiền tâm hiền
14h15’16h00': Trình pháp, hướng dẫn pháp hành & hồi hướng.
       Trân trọng kính mời chư Tăng Ni và quý Phật tử về tham dự để nếm hương vị tịnh lạc từ sự thực tập chân chánh, đến để mà thấy, có hiệu quả tức thời, được trở về với chính mình!
                                                                                                                                     Linh Quy Pháp Ấn, ngày 24 tháng 3 năm 2021
                                                                                       Thích Minh Thành
 
                                                                                           Kính báo
 
                             
 Nội dung khác