THÔNG BÁO KHÓA TU NIKAYA LẦN 2 TẠI HÀ NỘI

KÍNH THÔNG BÁO
KHÓA TU NIKAYA LẦN 2 TẠI HÀ NỘI

DO THẦY MINH THÀNH HƯỚNG DẪN
 
           Khóa Thiền diễn ra từ ngày 16/1 đến ngày 17/1 Dương lịch, tại số 15 Trần Quang Diệu – Hà Nội.
Thời Khóa Tu Học ngày 16 – 17/1/2021 như sau:
8h00 – 9h00: Đảnh Lễ Tam Bảo, Tuyên Đọc Thanh Quy
9h00 – 10h40: Thọ Pháp Ngũ Uẩn là gì? Ngũ Thủ Uẩn là gì? Tiến trình nhận diện Ngũ Thủ Uẩn.
11h00 – 12h00: Chánh quán thọ thực
12h00 – 14h00: Tịnh chỉ - nghỉ trưa với Thiền Buông Thư – An Tịnh
14h00 – 15h00: Thiền định Nội Soi Ngũ Uẩn
15h00 – 17h00: Sinh hoạt nhóm – Đàm luận về tiến trình nhận diện Ngũ Thủ Uẩn
17h00 – 18h00: Chánh quán thọ thực
18h00 – 19h00: Tịnh chỉ thư giãn
19h00 – 21h00: Trà Thiền – Đàm luận Pháp – Giải đáp thắc mắc sự tu học trong ngày - Hồi Hướng
           Mọi thông tin liên hệ:  0915 839 096 Cô Diệu Linh sẽ hỗ trợ về thủ tục trong khóa Thiền này.Nội dung khác