KHÓA TU XUẤT GIA GIEO DUYÊN LẦN THỨ 7

               THÔNG BÁO KHOÁ TU NIKAYA 
    XUẤT GIA GIEO DUYÊN LẦN THỨ 7 

 
    Kính thưa Chư Tôn đức Tăng Ni và các bậc hiền trí !
Nhằm đáp lại tâm tha thiết tu học của đạo tràng và đề tưởng niệm ân đức vĩ đại của bậc Đạo Sư, từ chủ nhật ngày 03/12/2023 (21/10 AL) đến ngày 17/12/2023(5/11 AL) chúng con tại LINH QUY PHÁP ẤN sẽ mở khoá tu 2 tuần. 
Những vị nào phát tâm XUẤT GIA GIEO DUYÊN sẽ được cạo tóc - sống đời viễn ly trong 2 TUẦN giữa núi rừng xa vắng, tập hạnh xuất trần, nuôi dưỡng đức hạnh thanh cao.
Đây là cơ hội hiếm có trong kiếp người vô thường này!
Để tiện cho việc sắp xếp chu đáo, quý vị đăng ký theo link bên dưới,

https://forms.gle/Hah1p1a54e6ZUTug6
Mong tất cả chúng ta vứt bỏ thế sự, quay về non thiêng, thực hành Thánh đạo ! 
             Con trò trân trọng kính lễ Nội dung khác