Khoá Tu NIKÀYA 1 Ngày Tại Chùa Hoằng Pháp

THÔNG BÁO KHOÁ TU NIKÀYA CHÙA HOẰNG PHÁP

 
Kính thưa các bậc hiền trí Tăng ni và quý Phật tử!
Được sự cho phép của HT Viện chủ, ngày chủ nhật 12/6/2022 ( 14/ 5 Âm lịch)
Minh Thành sẽ mở khoá tu học một ngày lần thứ 7.
Kính mời quý vị về chùa tu tập để nếm được hương vị tịnh lạc trong Thánh pháp tối thượng của Đức Thế Tôn!

 
Bảo Lâm ngày 7 tháng 6 năm 2022 
  Thích Minh Thành
 
  Kính LễNội dung khác