KHÓA TU NIKAYA 7 NGÀY

THÔNG BÁO KHÓA TU NIKAYA 7 NGÀY 
 
         Thưa các bậc hiền trí Tăng ni và quý Phật tử kính mến!
Nhằm tạo điều kiện tu học tăng thượng cho đạo tràng NIKAYA 
Vào ngày chủ nhật 17-7-2022 chúng con mở khoá tu đến ngày 24-7-2022.
Mong toàn thể quý vị sắp xếp thời gian về núi cùng nhau thực nghiệm đời sống viễn ly tịnh lạc, thưởng thức hương vị bất tử của chánh pháp tối thượng! 
Quý vị về tu học đăng ký  theo link bên dưới để  quý Thầy tiện bề sắp xếp chu đáo ạ.
https://forms.gle/AbH4KA9DqpjfukxK7
Mọi thắc mắc liên hệ theo sdt::  0984 765 945
Con trò Minh Thành kính lễ !
 

                                                                                     Bảo Lâm ngày 11 tháng 7  năm 2022Nội dung khác