THÔNG BÁO KHÓA TU

THÔNG BÁO KHOÁ TU NIKAYA
 
Kính thưa các bậc hiền trí tăng ni và quý Phật tử!
Đáp lại tâm tha thiết tăng thượng tu học của đạo tràng, vào những ngày sau đây:
- Chủ nhật 11/12/2022( 18-11 AL) đến ngày 18/12/2022 ( 25-11AL)
- Vào ngày mùng 3 tết Âm lịch đến mùng 9 tết( 24/1/2023- 30/1/2023)
Chúng con tại LINH QUY PHÁP ẤN sẽ mở khoá tu 1 tuần.
Ai có chí nguyện XUẤT GIA GIEO DUYÊN sẽ được cạo tóc (nếu số lượng phù hợp)
Sống đời viễn ly giữa núi rừng xa vắng, tập hạnh xuất trần, nuôi dưỡng đức hạnh cao thượng hiền trí!
Đây là cơ hội hiếm có trong kiếp người vô thường này! Mong tất cả chúng ta vứt bỏ thế sự, quay về non thiêng, thực hành Thánh đạo !

Nam Mô Phật quý vị nào tham gia khoá tu đăng ký tại LINK, để tiện cho quý Thầy tổ chức khoá tu được tốt hơn ạ. 
https://docs.google.com/forms/d/1Alsj_KqUk2akmm4VdLxqDC_lpbTxcH46B_UsmIg9SzQ/edit
  Con trò kính lễNội dung khác