THÔNG BÁO KHÓA TU NIKÀYA

THÔNG BÁO KHÓA TU NIKÀYA
 
       Được sự chỉ dạy, hoan hỷ chấp thuận cho phép của Hòa Thượng Viện Chủ & Đại Đức trụ trì chùa Hoằng Pháp. 
Chúng tôi xin trân trọng thông báo đến chư Tăng Ni và quý Phật tử KHÓA TU PHÁP HÀNH thực tập đúng theo tinh thần KINH TẠNG NIKĀYA vào ngày 01- 02/07/2023 (nhằm 14-15/05 Quý Mão)
Và Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên tại rừng thiền LINH QUY PHÁP ẤN từ ngày 31/7 - 13/8/2023 ( 14/6 - 27/6 Âm Lịch) 
Trân trọng kính mời chư Tăng Ni và quý Phật tử về tham dự để nếm hương vị tịnh lạc từ sự thực tập chân chánh, đến để mà thấy, có hiệu quả tức thời, được trở về với chính mình.
  Để tiện cho quý Thầy sắp xếp khóa tu được chu đáo quý Phật tử đăng ký theo LINK sau:

https://forms.gle/h3yb1W4X9g8Z6Qdj8
 
                                     Linh Quy Pháp Ấn, ngày 21 tháng 6 năm 2023
                                                           Thích Minh Thành
 
                                                                     Kính báo
 Nội dung khác