Khoá Tu NIKÀYA 1 Ngày Tại Chùa Hoằng Pháp

THÔNG BÁO KHOÁ TU NIKÀYA CHÙA HOẰNG PHÁP


Kính thưa các bậc hiền trí Tăng ni và quý Phật tử!
Được sự cho phép của HT Viện chủ, ngày chủ nhật 26/6/2022 ( 28/ 5 Âm lịch)
Minh Thành sẽ mở khoá tu học một ngày lần thứ 8.
Kính mời quý vị về chùa tu tập để nếm được hương vị tịnh lạc trong Thánh pháp tối thượng của Đức Thế Tôn!

 
Bảo Lâm ngày 19 tháng 6 năm 2022

        Thích Minh Thành

                        Kính LễNội dung khác