Nhạc Niệm Phật - Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nhạc niệm phật

Ngày đăng : 29/08/2015


1 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  
2 Nam Mô A Di Đà Phật 01  
3 Nam Mô A Di Đà Phật 02  
4 Nam Mô A Di Đà Phật 03  
5 Nam Mô A Di Đà Phật 04  
THỐNG KÊ
  • Chi tiết thống kê
  • Đang truy cập: 93
  • Lượt truy cập : 6.121.966
  • Tổng lượng nghe : 4884256
  • Tổng Download : 52391
  • Thống kê hôm nay
  • Lượt truy cập hôm nay: 2.424
  • Download trong ngày : 6
  • Đăng nhập
LIÊN KẾT