Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 - PHÁP HÀNH - Đạo Lộ Bậc Thánh

Chùa Giác Ngộ tp HCM ngày 29-5-2019

Ngày đăng : 03/06/2019


Tinh Hoa NIKAYA - Thiền Quán Đức Hạnh Ngài Xá Lợi Phật

Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 7-10-2020

Tinh Hoa NIKAYA - Đem Đèn Sáng Vào Trong Bóng Tối

Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 30-10-2020

Tinh Hoa NIKAYA - Thiền Quán - Tất Cả Là Khổ Đau

Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 11-11-2020

Tinh Hoa NIKAYA – Tuệ Năm Uẩn Và Trí Lậu Hoặc

Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 11-6-2020

Tinh Hoa NIKAYA – Thiền Quán – Trái Tim Của Đức Phật

Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 12 - 8 - 2020