ĐĐ: Thích Minh Thành

Đ Đ Thích Minh Thành giảng viên trường Cao Trung Cấp Phật Học Tp. HCM.

Audio

1 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Con Đường Đoạn Tận Tham Ái 10 - Mạn Và Ái ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật Học TP.HCM ngày 17-12-2018  
2 SOI SÁNG 84 - Chánh Pháp Hiệu Quả Tức Thì ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 01-01-2019  
3 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Lợi Ích Quán Chiếu Vô Ngã ĐĐ.Thích Minh Thành Chùa Bửu Liên tp HCM ngày 30-12-2018  
4 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Làm Sao Phá Trừ Thân Kiến? ĐĐ.Thích Minh Thành Chùa Thiền Tôn tp HCM ngày 30-12-2018  
5 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Vạch Mặt Tham Sân Si ĐĐ.Thích Minh Thành Chùa Phước Viên tp Biên Hòa - Đồng Nai ngày 22-12-2018  
6 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Xuất Gia Cần Làm Gì ? ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 23-12-2018  
7 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tu Như Thế Nào ĐĐ.Thích Minh Thành Chùa Hoằng Pháp tp HCM ngày 16-12-2018  
8 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Con Đường Đoạn Tận Tham Ái 9 - Bản Chất Sáu Ái ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 10-12-2018  
1 KINH QUÁN XÉT THÂN TÂM 3 ( Tinh Hoa Tứ Niệm Xứ ) - Quán Xét về Thân 4 ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Linh Quy Pháp Ấn ngày 26-05-2017  
2 Xét Đúng Sự Thật - Như Lý Tác Ý 7 - Quán Xét 18 Giới Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học ngày 18-12-2017  
3 Phòng Hộ Giữ Gìn 7 - Kham Nhẫn Sáu Trần ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại trường trung cấp Phật Học Tp.HCM ngày 30-10-2017  
4 Khóa Tu Phật Thất 86- Dừng Lại và Nhìn Kỹ Giảng tại chùa Hoằng Pháp Tp.HCM - tháng 09-2017  
5 Ba Báu Vật Đời Người _ ĐĐ. Thích Minh Thành Giảng tại Linh Quy Pháp Ấn  
6 Đáp Từ Trai Tăng - Ý Nghĩa Ruộng Phước ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Phấp Ấn Sơn ngày 04/03/2017  
7 VẠN VẬT KHÔNG CỐ ĐỊNH 4 – NHẬN XÉT TỨ ĐẾ ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Am Pháp Ấn - Bảo Lộc – Lâm Đồng - 01/06/2011  
8 Người Xuất Gia Tu Học Thế Nào? Giảng tại Am Pháp Ấn ngày 06/02/2015  
1 Luân Hồi 2 – Cái Gì Luân Hồi ? ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học- quận 9- TPHCM - 13/10/2014  
2 Tứ Thánh Đế 2 ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học- quận 9- TPHCM - 19/1/2015  
3 Tinh Hoa Trung A Hàm (Kỳ 1) – Bốn Pháp Ấn ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Thiền Viện Trúc Lâm – TP Đà Lạt – 29/05/2011  
4 Ý Chí Người Tu ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại lớp Trung Cấp Phật Học Tăng- trường Phật Học- quận 9- TPHCM - 17/10/2009  
5 Kinh Thiện Pháp - Bảy Pháp Đưa Đến Lậu Tận ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại lớp Sơ Cấp Phật Học- chùa Phước Hòa- quận 3- TPHCM- 22/09/2007  
6 TĐVN10 - Nhân Quả ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại chùa Vạn Linh – Núi Cấm – Châu Đốc - 04/07/2006  
7 Tinh Hoa Trung A Hàm (Kỳ 6) – Bốn Đều Nhớ Xét 2 ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Thiền Viện Trúc Lâm – TP Đà Lạt – 03/07/2011  
8 Nếp Sống Hằng Ngày ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại lớp Trung Cấp Phật Học- trường Phật Học- quận 9- TPHCM - 4/3/2011  

Video

Xét Đúng Sự Thật - Như Lý Tác Ý 7 - Quán Xét 18 Giới

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học ngày 18-12-2017

Phòng Hộ Giữ Gìn 7 - Kham Nhẫn Sáu Trần

Giảng tại trường trung cấp Phật Học Tp.HCM ngày 30-10-2017

Khóa Tu Phật Thất 86- Dừng Lại và Nhìn Kỹ

Giảng tại chùa Hoằng Pháp Tp.HCM - tháng 09-2017

VẠN VẬT KHÔNG CỐ ĐỊNH 4 – NHẬN XÉT TỨ ĐẾ

Giảng tại Am Pháp Ấn - Bảo Lộc – Lâm Đồng - 01/06/2011

Người Xuất Gia Tu Học Thế Nào?

Giảng tại Am Pháp Ấn ngày 06/02/2015

Luân Hồi 2 – Cái Gì Luân Hồi ?

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học- quận 9- TPHCM - 13/10/2014

Tứ Thánh Đế 2

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học- quận 9- TPHCM - 19/1/2015

Tinh Hoa Trung A Hàm (Kỳ 1) – Bốn Pháp Ấn

Giảng tại Thiền Viện Trúc Lâm – TP Đà Lạt – 29/05/2011

Ý Chí Người Tu

Giảng tại lớp Trung Cấp Phật Học Tăng- trường Phật Học- quận 9- TPHCM - 17/10/2009

Kinh Thiện Pháp - Bảy Pháp Đưa Đến Lậu Tận

Giảng tại lớp Sơ Cấp Phật Học- chùa Phước Hòa- quận 3- TPHCM- 22/09/2007

TĐVN10 - Nhân Quả

Giảng tại chùa Vạn Linh – Núi Cấm – Châu Đốc - 04/07/2006

Tinh Hoa Trung A Hàm (Kỳ 6) – Bốn Đều Nhớ Xét 2

Giảng tại Thiền Viện Trúc Lâm – TP Đà Lạt – 03/07/2011

Nếp Sống Hằng Ngày

Giảng tại lớp Trung Cấp Phật Học- trường Phật Học- quận 9- TPHCM - 4/3/2011

THÔNG BÁO
LỊCH THỌ BÁT CHÙA BỬU LIÊN 2018

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử thân mến. Nhằm tạo điều kiện thuận...

Xem chi tiết