ĐĐ: Thích Minh Thành

Đ Đ Thích Minh Thành giảng viên trường Cao Trung Cấp Phật Học Tp. HCM.

Audio

1 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Quán Chiếu Tứ Đại 4 - Tứ Thánh Đế ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 28-10-2018  
2 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Lời Di Chúc ĐĐ.Thích Minh Thành Chùa Bửu Liên tp HCM ngày 18-11-2018  
3 Hòa Hợp Xây Dựng Hạnh Phúc ĐĐ.Thích Minh Thành Chùa Bửu Liên tp HCM ngày 21-11-2018  
4 Con Đường Đoạn Tận Tham Ái 3 - Ái Tập Khởi Thì Khổ Tập Khởi ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 08-10-2018  
5 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Con Đường Đoạn Tận Tham Ái 5 - Ái Là Người Dệt Vải ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật HọcTPHCM ngày 22-10-2018  
6 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nhận Diện Chính Mình ĐĐ.Thích Minh Thành Tu viện Khánh An tp HCM ngày 18-11-2018  
7 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Con Đường Chấm Dứt Khổ Đau ĐĐ.Thích Minh Thành Chùa Diệu Pháp ngày 18-11-2018  
8 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Con Đường Đoạn Tận Tham Ái 6 - 18 Sự Vận Hành của Tham Ái ĐĐ.Thích Minh Thành Trung Cấp Phật Học TP HCM ngày 29-10-2018.  
1 KINH QUÁN XÉT THÂN TÂM 3 ( Tinh Hoa Tứ Niệm Xứ ) - Quán Xét về Thân 4 ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Linh Quy Pháp Ấn ngày 26-05-2017  
2 Xét Đúng Sự Thật - Như Lý Tác Ý 7 - Quán Xét 18 Giới Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học ngày 18-12-2017  
3 Phòng Hộ Giữ Gìn 7 - Kham Nhẫn Sáu Trần ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại trường trung cấp Phật Học Tp.HCM ngày 30-10-2017  
4 Phương Pháp Nhiếp Tâm ĐĐ. Thích Minh Thành Giảng tại đạo tràng Tịnh Độ - USA – 2012  
5 Khóa Tu Phật Thất 86- Dừng Lại và Nhìn Kỹ Giảng tại chùa Hoằng Pháp Tp.HCM - tháng 09-2017  
6 Ba Báu Vật Đời Người _ ĐĐ. Thích Minh Thành Giảng tại Linh Quy Pháp Ấn  
7 Kinh Khổ Âm – Tham Dục Là Nguồn Gốc Khổ ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Tịnh Xá Trung Tâm – Quận Bình Thạnh – TPHCM - 14/11/2006  
8 Ngũ Uẩn Và Vô Ngã 5 – Trầm Tư Về Con Người Năm Uẩn ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học- quận 9- TPHCM - 22/12/2014 -  
1 Luân Hồi 2 – Cái Gì Luân Hồi ? ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học- quận 9- TPHCM - 13/10/2014  
2 Tứ Thánh Đế 2 ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học- quận 9- TPHCM - 19/1/2015  
3 Ý Chí Người Tu ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại lớp Trung Cấp Phật Học Tăng- trường Phật Học- quận 9- TPHCM - 17/10/2009  
4 Kinh Thiện Pháp - Bảy Pháp Đưa Đến Lậu Tận ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại lớp Sơ Cấp Phật Học- chùa Phước Hòa- quận 3- TPHCM- 22/09/2007  
5 Tinh Hoa Trung A Hàm (Kỳ 1) – Bốn Pháp Ấn ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Thiền Viện Trúc Lâm – TP Đà Lạt – 29/05/2011  
6 Nếp Sống Hằng Ngày ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại lớp Trung Cấp Phật Học- trường Phật Học- quận 9- TPHCM - 4/3/2011  
7 Duyên Khởi Vô Ngã 5 ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Trường Trung Cấp Phật Học – Quận 9 – TPHCM – 2014  
8 QUÁN XÉT THÂN TÂM 11 _ Trái Tim Thiền Định ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học TP. HCM - ngày 14/12/2015  

Video

Xét Đúng Sự Thật - Như Lý Tác Ý 7 - Quán Xét 18 Giới

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học ngày 18-12-2017

Phòng Hộ Giữ Gìn 7 - Kham Nhẫn Sáu Trần

Giảng tại trường trung cấp Phật Học Tp.HCM ngày 30-10-2017

Phương Pháp Nhiếp Tâm

Giảng tại đạo tràng Tịnh Độ - USA – 2012

Khóa Tu Phật Thất 86- Dừng Lại và Nhìn Kỹ

Giảng tại chùa Hoằng Pháp Tp.HCM - tháng 09-2017

Kinh Khổ Âm – Tham Dục Là Nguồn Gốc Khổ

Giảng tại Tịnh Xá Trung Tâm – Quận Bình Thạnh – TPHCM - 14/11/2006

Ngũ Uẩn Và Vô Ngã 5 – Trầm Tư Về Con Người Năm Uẩn

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học- quận 9- TPHCM - 22/12/2014 -

Luân Hồi 2 – Cái Gì Luân Hồi ?

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học- quận 9- TPHCM - 13/10/2014

Tứ Thánh Đế 2

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học- quận 9- TPHCM - 19/1/2015

Ý Chí Người Tu

Giảng tại lớp Trung Cấp Phật Học Tăng- trường Phật Học- quận 9- TPHCM - 17/10/2009

Kinh Thiện Pháp - Bảy Pháp Đưa Đến Lậu Tận

Giảng tại lớp Sơ Cấp Phật Học- chùa Phước Hòa- quận 3- TPHCM- 22/09/2007

Tinh Hoa Trung A Hàm (Kỳ 1) – Bốn Pháp Ấn

Giảng tại Thiền Viện Trúc Lâm – TP Đà Lạt – 29/05/2011

Nếp Sống Hằng Ngày

Giảng tại lớp Trung Cấp Phật Học- trường Phật Học- quận 9- TPHCM - 4/3/2011

Duyên Khởi Vô Ngã 5

Giảng tại Trường Trung Cấp Phật Học – Quận 9 – TPHCM – 2014

QUÁN XÉT THÂN TÂM 11 _ Trái Tim Thiền Định

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học TP. HCM - ngày 14/12/2015

THÔNG BÁO
LỊCH THỌ BÁT CHÙA BỬU LIÊN 2018

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử thân mến. Nhằm tạo điều kiện thuận...

Xem chi tiết