Tin tức

Hoạt Động Hoằng Pháp

Thông Báo Tuyển Dụng

Cần Tuyển Trợ Lý Biên Tập

Xem thêm

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH LỄ VU LAN CHÙA BỬU LIÊN PL.2562-DL.2018

Nam Mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát! Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, thiện nam tín nữ thân mến! Mỗi độ thu sang, lá vàng lặng lẽ nhẹ rơi, khơi dậy lòng người nỗi nhớ niềm thương đến các đấng sanh thành dưỡng dục - những người đã tạo tác ra ta, cho ta vóc hình, sự nghiệp. Mùa Vu Lan lại trở về, mang một ý nghĩa thật thiêng liêng cao cả, đã trở thành “lễ hội văn hóa tình người” với bất cứ ai đang hiện hữu trên cõi đời này; giúp cho con cái nghĩ nhớ đến công ơn cha mẹ, khơi dậy trong lòng họ một tinh thần báo hiếu đáng quý, đáng trân trọng! Vì rằng:

Xem thêm

Phật Pháp Ứng Dụng

Quán Tâm

Mây và sương phủ kín khắp nơi mênh mông bát ngát. Mây che mờ tất cả quá khứ hiện tại và cảnh chợ dưới núi, nơi đó chứa đầy những bon chen ảo tưởng của lòng người. Ở trên núi, tất cả những bản năng giành giựt xâu xé đều trở về chốn hư không.

Xem thêm

Khách Trần

Người khách trần trong cuộc sống đời thường, một hôm được lên nơi am vắng, bên gốc cây thông già, chợt thấy an lạc thảnh thơi, phút chốc ngộ ra rằng khi tạm buông bỏ chuyện lăng xăng, quên đi những hỉ nộ ái ố, ngay lúc đó trí sáng tâm yên; đó là một chút hạnh phúc nhỏ nhoi mà mình may mắn có được.

Xem thêm

25 lời Phật dạy làm thay đổi cuộc đời

Có rất nhiều những bài học tươi đẹp, chấn động và những bài học làm thay đổi cả cuộc đời, những câu nói được đọc mà tôi đã tiếp thu từ đạo Bụt. Ngày hôm nay, tôi muốn chia sẻ 25 bài học tươi đẹp đó đến các bạn.

Xem thêm

Lời Phật dạy

Kinh Tứ Niệm Xứ

Này các Tỷ-kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết-bàn. Ðó là Bốn Niệm xứ.

Xem thêm

Kinh Vô Ngã Tướng

Kinh Vô Ngã Tướng là bản Kinh thứ hai do Phật thuyết giảng, sau Kinh Chuyển Pháp Luân.

Xem thêm

Kinh Di Giáo

Kinh Giáo huấn vắn tắt của Phật lúc sắp niết bàn (cũng gọi là kinh Giáo huấn để lại của Phật)

Xem thêm

Soi sáng