Soi sáng

Ý Nghĩa Bài Kinh ' Tứ Diệu Đế '

Sau khi đức Phật thành đạo, ngài đã thuyết giảng bài kinh ‘Tứ Diệu Đế’ và về sau ngài cũng thường giảng lại bài kinh đó. Vậy ý nghĩa của bài kinh như thế nào?

Xem thêm

Làm thế nào để người Phật tử có thể tu tập tiến bộ trong lúc gặp nghịch cảnh?

Thông thường, mọi công việc mưu sinh trong cuộc sống đều gặp nhiều trở ngại, khó khăn, nhưng nếu kiên nhẫn và khéo léo vượt qua, thì sự thành tựu chắc chắn sẽ tiến bộ. Nguời xưa đã từng nói: “Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả anh hùng hào kiệt có hơn ai”.

Xem thêm

Bốn ơn nặng và ba đường khổ là những gì?

Hỏi: Đoạn mở đầu lúc khai kinh có câu: Trên đền bốn ơn nặng, Dưới cứu khổ ba đường. Vậy bốn ơn nặng và ba đường khổ là những gì?

Xem thêm

Đất Trời Là Một Quyển Kinh Số 1

Hỏi: Người đã thọ Bồ tát giới, nhưng trong một tháng chỉ ăn chay được mười ngày và những ngày tu ở chùa, như vậy có phạm tội không? Nếu mua những con cá nhỏ đã chết về ăn có được không?

Xem thêm

Có cần tìm một thế giới Tây Phương Cực Lạc ở bên ngoài hay không?

Hỏi: Nếu nói thế giới Tây Phương Cực Lạc ở ngay trong tâm của mình, chẳng phải ở đâu xa, vậy thì chúng ta có cần tìm một thế giới Tây Phương Cực Lạc ở bên ngoài hay không?

Xem thêm

Pháp Môn Tịnh Độ

Hỏi: Nếu đã có Tín, Hạnh sâu chắc và phát nguyện vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc, thì có phải là vẫn còn tâm tham hay không?

Xem thêmTHÔNG BÁO
LỊCH THỌ BÁT CHÙA BỬU LIÊN 2018

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử thân mến. Nhằm tạo điều kiện thuận...

Xem chi tiết