Kinh NIKAYA Giảng Giải - Lợi Ích Quán Chiếu Vô Ngã

Chùa Bửu Liên tp HCM ngày 30-12-2018

Ngày đăng : 20/01/2019


Ý Nghĩa Hình Tượng Bồ Tát Quan Thế Âm

Giảng tại tu viện Tường Vân- huyện Bình Chánh- TP. HCM ngày12/10/2014

Những Nét Chính Của Phật Giáo

Giảng tại chùa Quang Lộc- Mê Linh- Hà Nội ngày 05/05/2009

Phát Tâm Bồ Đề

Giảng tại Cà Mau ngày 05/03/2012

Hạnh Quán Âm 2 Lắng Nghe Và Nghiền Ngẫm

Giảng tại chùa Bửu Liên- quận Bình Thạnh- TP.HCM ngày 15/6/2008

Niệm Tử - nhớ Mình Sẽ Chết

Giảng tại chùa Bửu Liên ngày 03-09-2017

Trí Tuệ Bất Tử

Giảng tại chùa Bửu Liên Ngày 20-05-2018

Mục Đích Đạo Phật Là Gì?

Giảng tại chùa Bửu Liên Ngày 03 -06- 2018

Pháp Thoại Mùa Xuân - Đại Nhẫn

Giảng tại chùa Bửu Liên, Tp.HCM - ngày 16/02/2016

Giải Quyết Hiểu Lầm Về Sự Tu

Giảng tại chùa Bửu Liên ngày 09-07-2017

Trí Tuệ Bất Tử

Giảng tại chùa Bửu Liên Ngày 20-05-2018

Bản Chất Của Thân Thể

Giảng tại chùa Bửu Liên ngày 22-04-2018

Kinh Độ Người Hấp Hối

Giảng tại Chùa Bửu Liên ngày 02-04-2017