Kinh NIKAYA Giảng Giải - Bốn Thánh Quả 2

Chùa Hào Quang- TP.Hải Phòng ngày 05-10-2019

Ngày đăng : 10/11/2019


Trí Tuệ Bất Tử

Giảng tại chùa Bửu Liên Ngày 20-05-2018

Tham Sân Si ở đâu?

Giảng tại Chùa Xá Lợi Ngày 15 - 07-2018

Mục Đích Đạo Phật Là Gì?

Giảng tại chùa Bửu Liên Ngày 03 -06- 2018

Bản Chất Của Thân Thể

Giảng tại chùa Bửu Liên ngày 22-04-2018

Làm Sao Chấm Dứt Luân Hồi

Giảng tại chùa Bửu Liên Ngày 3 - 06 - 2018