THÔNG BÁO LỄ TỰ TỨ ĐÂNG Y CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG VÀ VU LAN BÁO HIẾU CHÙA BỬU LIÊN

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa toàn thể quý Phật tử, thiện nam, tín nữ thân mến !
Trong “ Kinh Vu Lan và Báo Hiếu “ Đức Phật có dạy.

Rằm tháng Bảy là ngày Tự tứ,
Mười phương Tăng đều dự lễ này,
Phải toan sắm sửa chớ chầy,
Thức ăn trăm món, trái cây năm màu.
Lại phải sắm giường nằm nệm lót,
Cùng thau, bồn, đèn, đuốc, nhang, dầu,
Món ăn tinh sạch báu mầu,
Đựng trong bình bát vọng cầu kính dâng.
Chư Đại đức mười phương thọ thực
Trong bảy đời sẽ được siêu thăng,
Lại thêm cha mẹ hiện tiền,
Đặng nhờ phước đức tiêu khiên ách nàn…

Theo lời Phật dạy, hằng năm, sau ba tháng An Cư Kiết Hạ, Tăng đoàn thường tập trung về một nơi để làm lễ Tự Tứ, tác pháp sám hối, thanh tịnh thân tâm. Đây cũng là dịp dành cho quý Phật tử tại gia, các thiện nam tín nữ thực hiện lòng hiếu đạo của mình đến với những bậc thầy khả kính, thông qua việc phát tâm cung kính, đảnh lễ cúng dường đến chư Tăng – Ni để hồi hướng phước báu đến cửu huyền thất tổ quá vãng và cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền được thân an tâm lạc, vạn sự kiết tường như ý. Và cũng trong thời gian này chùa có tổ chức chương trình “ Vu Lan Báo Hiếu “ nhằm thể hiện tinh thần hiếu thuận của bậc làm con đối với công lao sinh thành dưỡng dục của cha và mẹ.

Cha mẹ ân thâm tợ đất trời
Thương con nuôi dạy chẳng đầy vơi
Mở vòng tay lớn vì con trẻ
Hướng dẫn con đi suốt cuộc đời.

Chùa Bửu Liên xin trân trọng giới thiệu tới toàn thể quý Phật tử, thiện nam tín nữ nội dung chương trình như sau:

  1. SÁNG RẰM THÁNG BẢY ( Thứ 3 – ngày 05/09/2017 )

8h sáng Phật tử tề tựu.
8h30 – 9h 15 ĐĐ : Thích Minh Thành thuyết giảng bài pháp với tựa đề “ Cám Ơn Cuộc Đời “.
9h15-9h45 : Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu .
Nghi thức cài hoa hồng – rửa chân cho cha mẹ.
9h45-10h15  chương trình văn nghệ với chủ đề “ công Cha - nghĩa Mẹ - ơn Thầy “.
10h 30 cúng ngọ - cúng vong hội .
11h thọ trai.

  1. LỄ TỰ TỨ, DÂNG Y VÀ CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG.

Ngày ra hạ : Sáng ngày 16-07- Đinh Dậu ( Thứ tư 06/09/2017 ).
7h sáng : Chư Tôn Đức quang lâm Phật điện Tác Pháp Tự Tứ.
8h: Phật tử tề tựu.
8h 30 Cúng ngọ.
9h Lễ dâng cúng Pháp Y.
10h: Cúng Dường trai Tăng ( 150 vị ).

  1. LỄ QUY Y TAM BẢO.

Vào lúc 7h 15 sáng ngày 20/07/ Đinh Dậu ( chủ nhật – ngày 10/09/2017 ) sẽ diễn là lễ Quy Y Tam Bảo tại chùa.
 
Kính chúc toàn thể quý nam nữ Phật tử hưởng trọn một mùa Vu Lan hạnh phúc trong tình thương yêu của ông bà cha mẹ, mãi là người con hiền, cháu thảo trong chánh pháp của Như Lai.
Trân trọng thông báo ! .
Dưới đây là một vài hình ảnh Lễ Trai Tăng được tổ chức tại chùa Bửu Liên trong kỳ Bố Tát an cư Năm Nay. 

 

Ngày 01 Tháng 09 Năm 2017
TM Chư Tăng chùa Bửu Liên
ĐĐ: Thích Minh Thành 
Nội dung khác