THÔNG BÁO KHAI GIẢNG

                                                       THÔNG BÁO KHAI GIẢNG

                                                       KHÓA TU NIKĀYA LẦN THỨ NHẤT TẠI CHÙA HOẰNG PHÁP
                                                                       Do Thầy Thích Minh Thành Hướng Dẫn

          Kính thưa chư Tăng Ni và quý Phật tử! Hiện nay thế giới biến động, hoàn cảnh nhiễm ô, lòng người đầy tham, sân, si, bản ngã, dẫn đến đạo đức xuống cấp trầm trọng, nhân nghĩa suy tàn, trộm cướp, giết hại tràn lan. Nhân loại đang đứng trước bờ vực lo lắng sợ hãi và khủng hoảng.
          Một đường lối thực tập theo lời dạy nguyên chất của Đức Phật, có khả năng nhận diện chân xác và sâu sắc tự thân, nhiếp phục được những nguyên nhân dẫn đến khổ sầu, có công năng lắng dịu và an tịnh hỷ lạc, trải nghiệm hạnh phúc thật sự trong khi thực tập, quả thật là một nhu cầu cấp thiết cho Tăng Ni, Phật tử ở hiện tại và tương lai. Kinh tạng Nikāya là những lời vàng ngọc vô giá, chân lý vĩnh hằng mà Thế Tôn đã truyền trao lại cho chúng ta. Những phương pháp hành trì thiết thực hiện tại, đến để mà thấy, có hiệu quả tức thời, có khả năng hướng thượng được chỉ dạy tận tường và rành rõ.
Được sự chỉ dạy, hoan hỷ chấp thuận cho phép của Thượng Tọa trụ trì chùa Hoằng Pháp, chúng tôi thành tâm cảm niệm ân đức rộng lớn và lòng bi mẫn vô lượng của Ngài. Ngài đã tạo điều kiện thuận lợi để chúng tôi mở những KHÓA TU PHÁP HÀNH thực tập đúng theo tinh thần KINH TẠNG NIKĀYA.
           Xin trân trọng thông báo: Vào ngày 28 tháng 6 năm 2020, nhằm ngày 8 tháng 5 năm Canh Tý, chính thức khai giảng KHÓA TU MỘT NGÀY LẦN THỨ NHẤT tại chùa Hoằng Pháp. Chúng tôi rất vinh hạnh giới thiệu đến chư Tăng, Ni và quý Phật tử gần xa chương trình và thời gian tu học như sau:
7h30’ – 08h00 : Đảnh lễ tam bảo, tuyên đọc Thanh quy và khuyến tấn đạo tràng.
08h00 – 08h 30’: Thiền tâm hiền
8h30’ –  08h 45’:  Thiền hành
08h45’ – 10h 30’: Nghe Pháp
10h30’ – 11h00’: Tụng đọc Căn bản trí 1
11h00’-  12h30’: Chánh quán thọ thực
12h30’ – 13h 30’: Chỉ tịnh
13h45’  – 14h15’: Thiền tâm hiền
14h15’ – 16h00’: Trình pháp & hướng dẫn pháp hành
16h00’ – 16h45’: Đảnh lễ trí đức Như Lai & Sám hối diệt ngã
16h45’ – 17h00’: Trải tâm từ rộng lớn & hồi hướng
              Trân trọng kính mời chư Tăng Ni và quý Phật tử về tham dự để nếm hương vị tịnh lạc từ sự thực tập chân chánh, đến để mà thấy, có hiệu quả tức thời, được trở về với chính mình!

                                                                                                                       Linh Quy Pháp Ấn, ngày 1 tháng 06 năm 2020
                                                                                                                                  ( mùng 10 tháng 4 năm Canh Tý)
                                                                                
                                                                                                                                              Thích Minh Thành
                                                 
                                                                                                                                                      Kính báoNội dung khác