Đất Trời Là Một Quyển Kinh Số 1

 
Description: SOI SANG 1.jpg
Hỏi: Người đã thọ Bồ tát giới, nhưng trong một tháng chỉ ăn chay được mười ngày và những ngày tu ở chùa, như vậy có phạm tội không? Nếu mua những con cá nhỏ đã chết về ăn có được không?Description: Untitled-1 copy.jpg
Đáp: Trọng tâm của giới Bồ tát là giúp cho người tu phát khởi lòng từ bi, có tình thương rộng lớn, biết nghĩ chung cho những người xung quanh và tất cả chúng sinh. Vì vậy việc dứt hẳn sát hại sinh mạng luôn là việc phải làm trước tiên của người thọ giới Bồ tát. Hơn nữa, đạo Phật lấy từ bi làm sự tu hành chính yếu, cho nên dù là năm giới hay mười giới, thì giới sát sinh vẫn luôn đứng hàng đầu, huống nữa là giới luật của bậc Bồ tát.
Ăn chay chính là đem lại lợi ích cho bản thân của mình, nếu chưa thực hiện nghiêm chỉnh thì tự mình có tội chưa trọn vẹn với giới pháp đã thọ nhận, còn đức Phật không ban phước hoặc giáng tội cho bất cứ ai. Người đã thọ giới Bồ tát, tốt nhất nên phát tâm mạnh mẽ ăn chay trường. Làm được như vậy mới đúng ý nghĩa và tinh thần của giới Bồ tát. Còn việc mua những con cá nhỏ đã chết về ăn, thì đối với bổn phận của người Phật tử, càng tránh sát sinh nhiều chừng nào càng tốt chừng ấy. Hạn chế đến mức tối đa mới đúng với tinh thần của một người con Phật. 
 

Description: Untitled-1 copy.jpg

Hỏi: Người ăn chay trường, có thể ăn những loại bánh làm với trứng gà được không? Có thể ăn những loại trứng gà công nghiệp không có trống hay không?


 

Description: SOI SANG 1.jpg
 
Đáp: Người ăn chay trường là đã tránh xa nghiệp sát và dứt hẳn hết các loại đồ mặn, sao nay còn tham đắm một chút máu mủ đó? Nếu không giữ được sự tham muốn của cái miệng sẽ uổng phí công phu tu hành bấy lâu nay. Vì để giữ cho thân và tâm luôn thanh tịnh, cần nên tránh những loại thức ăn liên quan đến máu thịt của chúng sinh.


 
Description: SOI SANG 1.jpg
Hỏi: Từ thời đức Phật cho đến nay, người xuất gia dù là Tăng hay Ni đều có truyền thống cạo tóc, nhưng tại sao hình ảnh của đức Bổn sư vẫn còn có tóc? Description: Untitled-1 copy.jpg
Đáp: Theo tục lệ Ấn Độ cổ xưa, đàn ông phải để tóc dài và cuộn lại thành búi. Khi xuất gia, đức Phật vẫn có cắt tóc, thông qua hình ảnh ngài đã rút kiếm cắt bỏ mái tóc, sau khi đã vượt thành trốn vào rừng sâu. Sau này, khi thiết kế hình tượng của Phật, người ta đã tạo hình có tóc xoắn về phía bên hữu là vì muốn  mô tả một trong ba mươi hai tướng tốt của ngài.
 

 
Description: Untitled-1 copy.jpg
Hỏi: Trong khi thực hành pháp môn Tịnh độ cũng như Mật tông hay Thiền tông, nhưng không khéo quán xét về tính chất vô ngã của vạn pháp thì sự tu hành đó đã đúng với chánh pháp hay chưa?
 


Description: SOI SANG 1.jpg
 
Đáp: Trong sự tu hành, cần tránh sự quá chú trọng vào danh từ. Điều quan trọng là cần phải thấy được cái ý rốt ráo căn bản của Phật tổ. Bởi vì đạo Phật là đạo giác ngộ, cho nên bất cứ người nào tu theo Phật cũng đều phải thấy được lẽ thật. Hiện tại chúng ta đang phải hít thở, nếu không làm là ngã ra chết liền! ‘Hít vô A Di; Thở ra Đà Phật’, thấy rõ mạng sống của mình chỉ tồn tại trong từng hơi thở chính sự là giác ngộ. Ngay bản thân của mình mà còn không thật, thì những cái xung quanh làm sao có thật? Nếu nhìn thấy cái gì cũng cho là có thật, thì khi bị ai đụng chạm hoặc xúc phạm đến là phiền não liền nổi lên, mất sự thanh tịnh sáng suốt. Phải thường thấy rõ không có cái gì là đáng quý, đáng lưu luyến bận tâm, thì sự bám chấp vào ‘cái tôi’ sẽ bớt dần cho đến khi hết sạch. Thấy rõ bản chất vô ngã, không có ‘cái tôi’ thật sự ở nơi tấm thân đang hiện hữu này là căn bản của sự tu hành và cũng chính là cội gốc của tất cả tông phái và pháp môn hành trì.
Đức Phật có nói: “Nước trong bốn biển chỉ có duy nhất một vị mặn. Giáo pháp của Ta cũng chỉ có một vị, đó là giác ngộ giải thoát”. Giác ngộ là thấy được lẽ thật nơi thân, tâm và cảnh. Một khi đã thấy rõ bản chất thật sự của vạn vật, thì sẽ không còn bị ràng buộc và được cởi mở hết tất cả mọi vướng mắc. Ngay đó  chính là sự giải thoát của người tu. Như vậy, dù có phân chia ra nhiều tông phái và lập thành nhiều pháp môn, nhưng đều phải thấy được lẽ thật. Nếu không như vậy thì tất cả sự tu hành đều đi lệch ra khỏi cội gốc và không thuộc về đạo Phật. Phương pháp niệm Phật là nhằm giúp tâm của mình dừng lại một chỗ; Khi tâm đã an định thì sẽ sáng soi; Nhờ chiếu soi, nên mới thấy rõ ràng và đúng với sự thật; Luôn thấy đúng sự thật, không còn mê lầm chính là giác ngộ giải thoát. Ngồi thiền, trì chú hay tụng kinh...cũng đều có cùng chung một mục đích như vậy, dù có khác biệt đôi chút trên phương thức hành trì. Tóm lại, thấy được tất cả pháp là vô ngã, mọi sự vật đều không có thật, ngay cả bản thân của mình chỉ tồn tại trong một hơi thở là nắm được yếu chỉ của toàn bộ giáo pháp trong đạo Phật. 

 
 ĐĐ: Thích Minh ThànhNội dung khác

THÔNG BÁO
LỊCH THỌ BÁT CHÙA BỬU LIÊN 2018

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử thân mến. Nhằm tạo điều kiện thuận...

Xem chi tiết