Có cách gì để giúp những vong linh không bị đọa vào ba đường dữ?


 
Description: SOI SANG 1.jpg
Hỏi: Đa phần những người vừa qua đời đều được thân quyến hay các bạn đạo làm lễ cúng tuần thất đầy đủ. Riêng những người cô độc không có thân nhân hay họ hàng để lo hậu sự, sẽ trở thành những vong linh đói khát và rất dễ sân hận. Trong kinh có nói: “Nếu người đang ở trong thân trung ấm mà nổi sân, thì rất dễ đọa vào ba đường ác”. Vậy có cách gì để giúp những vong linh tội nghiệp này không bị đọa vào ba đường dữ?

Description: Untitled-1 copy.jpg
Đáp:  Trong đạo Phật có dạy rất rõ về cách thức cứu độ cho những vong linh này. Thông thường, chư Tăng mỗi khi ăn cơm đều có đọc bài kệ cúng Xuất Sanh. Tay trái cầm một chum nước nhỏ, tay phải múc bảy, tám hạt cơm bỏ vào chum nước đó và đọc thầm bài kệ:
                                                
Sức pháp chẳng nghĩ bàn
Từ bi không chướng ngại
Bảy hạt khắp mười phương
  Thí cho cả pháp giới.
      Án độ lợi ích tóa ha. (3 lần)
Oai lực của chánh pháp không thể nghĩ bàn. Lòng từ bi không có gì có thể ngăn cản. Bảy hạt cơm này sẽ biến hóa cùng khắp tất cả mười phương để thí cho tất cả những chúng sinh đang chịu đói khát cùng khốn.
Sau đó, một người khác mang chum nước ra bên ngoài hiên nhà và đọc một bài kệ khác:
Chim đại bàng cánh vàng
  Chúng quỷ thần rừng núi
Mẹ con quỷ La sát
Cơm bảy hạt no đầy
   Án mục đế tóa ha. (7 lần)
Khi xưa, thời Phật còn tại thế, có một con quỷ La-sát sinh được một ngàn đứa con. Nữ quỷ này chuyên rình bắt những đứa trẻ trong thôn làng để ăn thịt. Cha mẹ của bọn trẻ vô cùng đau đớn thống khổ, nên đã đi đến cầu xin đức Phật cứu giúp. Đức Phật bảo ngài Mục-kiền-liên dùng thần thông bắt một đứa con của quỷ La-sát giấu vào một chỗ kín đáo. Khi Quỷ La-sát quay về và nhìn thấy thiếu một đứa con, nó cảm thấy rất đau khổ. Cuối cùng, nó tìm đến gặp đức Phật để nhờ ngài giúp đỡ. Sau khi nghe đức Phật giải thích về nỗi đau khổ của những bà mẹ bị mất con, quỷ La-sát đã hứa từ đó trở về sau sẽ không còn bắt trẻ con để ăn thịt nữa. Để đổi lại cho sự phục thiện ấy, đức Phật đã bảo chúng đệ tử đem thức ăn bố thí cho tất cả loài ngạ quỷ vào mỗi buổi thọ trai.
Khi xưa, cũng vào thời Phật còn tại thế, có một loài chim đại bàng cánh vàng, hình thể vô cùng to lớn. Chúng chuyên ăn thịt rồng để sống, khiến cho dòng họ nhà rồng có nguy cơ diệt chủng. Rồng chúa Nan-đà đã đi đến cầu cứu với đức Phật. Đức Phật đã bảo các đệ tử của ngài cúng cơm bố thí cho chim đại bàng được no đủ vào mỗi buổi thọ trai và chim đại bàng cũng cam kết từ đó về sau không còn bắt rồng để ăn thịt nữa.
Từ hai sự kiện này mà về sau trong các chùa đều có truyền thống cúng thí thực vào mỗi khi ăn cơm để các loài quỷ đói khát được no đủ. Người Phật tử tại gia cũng có thể thực hành việc này để mang lại lợi ích thiết thực cho những ngạ quỷ hay vong linh của người đã khuất.

 
 ĐĐ: Thích Minh ThànhNội dung khác

THÔNG BÁO
LỊCH THỌ BÁT CHÙA BỬU LIÊN 2018

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử thân mến. Nhằm tạo điều kiện thuận...

Xem chi tiết