THÔNG BÁO

                                                                                                   THÔNG BÁO
                                                                                                      --- o0o ---

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Kính thưa quý khách cùng quý vị Phật tử thân mến! 
Hiện nay tổ chức Y tế Thế giới WHO đã tuyên bố Covid -19 là đại dịch trên toàn cầu. Theo cập nhật của Bộ Y tế cho đến 20 giờ ngày 12 tháng 03 năm 2020, Việt Nam đã có 44 trường hợp nhiễm Covid -19. Căn cứ theo khuyến cáo của nhà nước Việt Nam, Linh Quy Pháp Ấn xin thông báo đến quý Phật tử và du khách gần xa, kể từ ngày 16 tháng 03 năm 2020 sẽ tạm thời đóng cửa cho tới khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát ổn định. Trong suốt thời gian sắp tới, xin quý khách và Phật tử lưu ý nên hạn chế không đi đến dâng hương lễ Phật, tham quan để nhằm tránh sự lây truyền dịch bệnh và làm ảnh hưởng đến lợi ích chung của tất cả mọi người. Xin mọi người hãy có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng để chung tay chặn đứng đại dịch.
Mong quý khách và Phật tử niệm tình thông cảm, chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

                                                                                                                    Linh Quy Pháp Ấn, ngày 12 tháng 03, năm 2020
​​                                                                                                                                                      Kính bút
                                                                                                                                              Thích Minh Thành
 Nội dung khác