Thông báo

LỊCH THỌ BÁT CHÙA BỬU LIÊN 2018

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử thân mến. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người trong việc theo dõi lịch tu học Thọ Bát tại chùa Bửu Liên ( 570 Xô Viết Nghệ Tĩnh p.25 - quận Bình Thạnh - Tp.HCM. Nay chúng tôi xin giới thiệu tới toàn thể quý Phật tử chi tiết lịch của năm 2018 như sau :

Xem thêm

LỊCH THỌ BÁT CHÙA BỬU LIÊN 2017

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử thân mến. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người trong việc theo dõi lịch tu học Thọ Bát tại chùa Bửu Liên ( 570 Xô Viết Nghệ Tĩnh p.25 - quận Bình Thạnh - Tp.HCM. Nay chúng tôi xin giới thiệu tới toàn thể quý Phật tử chi tiết lịch của năm 2017 như sau :

Xem thêm

LỊCH THỌ BÁT CHÙA BỬU LIÊN 2016

Kính thưa toàn thể quý Phật tử thân mến. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người trong việc theo dõi lịch tu học Thọ Bát tại chùa Bửu Liên ( 570 Xô Viết Nghệ Tĩnh p.25 - quận Bình Thạnh - Tp.HCM. Nay chúng tôi xin giới thiệu tới toàn thể quý Phật tử chi tiết lịch của năm 2016 bắt đầu từ kỳ thọ bát thứ 8.

Xem thêm

Thông Báo Website mới của ĐĐ Thích Minh Thành

Kính thưa toàn thể quý Phật tử thân mến. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người trong việc tìm hiểu và tu học Phật pháp.Tiếp bước sự phát triển của trang web www.phapan.vn.

Xem thêmTHÔNG BÁO
LỊCH THỌ BÁT CHÙA BỬU LIÊN 2018

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử thân mến. Nhằm tạo điều kiện thuận...

Xem chi tiết