Tịnh Độ Cảnh Ngữ - Lời tựa - Khuyên bảo

Đại sư Hành Sách - dịch ĐĐ Thích Minh Thành

Phương Đông

Thích Minh Thành

ĐĐ Thích Minh Thành

Ngày đăng : 15/01/2016


1 Lời tựa - Khuyên bảo  
2 Khai thị hội niệm Phật  
3 Lời dạy các cư sĩ  
4 Pháp viên thông - Lữ tam - Pháp quán tưởng của Phật  
THÔNG BÁO
LỊCH THỌ BÁT CHÙA BỬU LIÊN 2018

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử thân mến. Nhằm tạo điều kiện thuận...

Xem chi tiết
THỐNG KÊ
  • Chi tiết thống kê
  • Đang truy cập: 63
  • Lượt truy cập : 2.229.105
  • Tổng lượng nghe : 1684828
  • Tổng Download : 22103
  • Thống kê hôm nay
  • Lượt truy cập hôm nay: 469
  • Download trong ngày : 0
  • Đăng nhập