Tam Tổ Trúc Lâm - Tam Tổ Trúc Lâm 01

HT Thích Thanh Từ

Thiền

Ngày đăng : 27/12/2015


1 Tam Tổ Trúc Lâm 01  
2 Tam Tổ Trúc Lâm 02  
3 Tam Tổ Trúc Lâm 03  
4 Tam Tổ Trúc Lâm 04  
5 Tam Tổ Trúc Lâm 05  
6 Tam Tổ Trúc Lâm 06  
7 Tam Tổ Trúc Lâm 07  
8 Tam Tổ Trúc Lâm 08  
THÔNG BÁO
LỊCH THỌ BÁT CHÙA BỬU LIÊN 2018

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử thân mến. Nhằm tạo điều kiện thuận...

Xem chi tiết
THỐNG KÊ
  • Chi tiết thống kê
  • Đang truy cập: 61
  • Lượt truy cập : 2.229.262
  • Tổng lượng nghe : 1684939
  • Tổng Download : 22103
  • Thống kê hôm nay
  • Lượt truy cập hôm nay: 626
  • Download trong ngày : 0
  • Đăng nhập