Niệm Phật Chỉ Nam - Niệm Phật Chỉ Nam 01

Mao Dịch Viên - dịch: ĐĐ Thích Minh Thành

Tôn Giáo

ĐĐ: Thích Minh Thành

ĐĐ Thích Minh Thành

Ngày đăng : 11/01/2016


1 Niệm Phật Chỉ Nam 01  
2 Niệm Phật Chỉ Nam 02  
3 Niệm Phật Chỉ Nam 03  
4 Niệm Phật Chỉ Nam 04  
THÔNG BÁO
LỊCH THỌ BÁT CHÙA BỬU LIÊN 2018

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử thân mến. Nhằm tạo điều kiện thuận...

Xem chi tiết
THỐNG KÊ
  • Chi tiết thống kê
  • Đang truy cập: 57
  • Lượt truy cập : 2.229.232
  • Tổng lượng nghe : 1684920
  • Tổng Download : 22103
  • Thống kê hôm nay
  • Lượt truy cập hôm nay: 596
  • Download trong ngày : 0
  • Đăng nhập