Nhạc Niệm Phật - Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nhạc niệm phật

Ngày đăng : 29/08/2015


1 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  
2 Nam Mô A Di Đà Phật 01  
3 Nam Mô A Di Đà Phật 02  
4 Nam Mô A Di Đà Phật 03  
5 Nam Mô A Di Đà Phật 04  
THỐNG KÊ
  • Chi tiết thống kê
  • Đang truy cập: 25
  • Lượt truy cập : 2.753.006
  • Tổng lượng nghe : 2066942
  • Tổng Download : 30884
  • Thống kê hôm nay
  • Lượt truy cập hôm nay: 417
  • Download trong ngày : 1
  • Đăng nhập