XUẤT GIA TOÀN TẬP 2

Luôn luôn thắp sáng ngọn đèn chánh niệm và tỉnh giác trong từng phút, từng giây, từng ý niệm, từng tư tưởng, mỗi cảm thọ và tâm hành thì mới có thể đem tâm chiếu sự, dùng sự soi tâm bằng tuệ giác vô thường biến đổi, bất toại nguyện đau khổ, sự cấu tạo duyên khởi vô ngã của các pháp. Người tu vận dụng chỗ thấy biết chân xác ấy làm ánh sáng để soi đường vượt qua chông gai hiểm nguy đi đến cảnh giới từ bi vô lượng, che chở bảo bọc muôn loài.


Đọc sách
Tải kinh sách
Lượt xem: 1878
THỐNG KÊ
  • Chi tiết thống kê
  • Đang truy cập: 94
  • Lượt truy cập : 2.595.639
  • Tổng lượng nghe : 1955897
  • Tổng Download : 29963
  • Thống kê hôm nay
  • Lượt truy cập hôm nay: 442
  • Download trong ngày : 0
  • Đăng nhập