Danh Sách bài giảng 10 Năm Pháp Thoại

Thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh, mới ngày nào còn là một học Tăng miệt mài trên ghế của trường Trung cấp Phật học chùa Xá Lợi, sau đó là những khoảng thời gian lặng lẽ ẩn tu đắm mình ròng rặc trong chánh pháp nơi chùa Bửu Liên và những chuyến hành trình xa xôi vất vả tìm cầu chân giáo pháp của Như Lai qua nhiều vị Minh sư ở khắp các Thiền lâm tự viện nổi tiếng như Trúc Lâm Phụng Hoàng, chùa Vạn Linh - Núi Cấm... đến nay Thầy tôi cũng tạm ổn với cơ nghiệp tại Linh Quy Pháp Ấn này, nhìn lại cũng đã hơn 10 năm rồi.


Đọc sách
Tải kinh sách
Lượt xem: 1339
THÔNG BÁO
LỊCH THỌ BÁT CHÙA BỬU LIÊN 2018

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử thân mến. Nhằm tạo điều kiện thuận...

Xem chi tiết
THỐNG KÊ
  • Chi tiết thống kê
  • Đang truy cập: 64
  • Lượt truy cập : 2.229.106
  • Tổng lượng nghe : 1684829
  • Tổng Download : 22103
  • Thống kê hôm nay
  • Lượt truy cập hôm nay: 470
  • Download trong ngày : 0
  • Đăng nhập