65 Phẩm Chất Người Xuất Gia 1 – Tư Cách Người Xuất Gia ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại chùa Huệ Nghiêm- TP.HCM - 13/12/2012  
66 Xét Đúng Sự Thật - Như Lý Tác Ý 1 - Chỗ Quy Hướng Các Thiện Pháp ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học Tp.HCM ngày 16-10-2017  
67 KINH QUÁN XÉT THÂN TÂM 7 ( Tinh Hoa Tứ Niệm Xứ ) Quán chiếu bốn oai nghi số 4 ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Linh Quy Pháp Ấn ngày 13-09-2017  
68 Quán Xét Tâm (Tứ Niệm Xứ) 10 – Quán Pháp Ở Nơi Pháp ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Trường Trung Cấp Phật Học – Quận 9 – TPHCM – 23/11/2015  
69 Tứ Chánh Cần ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học Tp. HCM - ngày 11/01/2016  
70 KINH QUÁN XÉT THÂN TÂM 1 ( Tinh Hoa Tứ Niệm Xứ ) Quán Xét Về Thân 1 ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Linh Quy Pháp Ấn ngày 21-05-2017  
71 Lăng Nghiêm Yếu Giải – Viên Thông Pháp Trần ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Trường Trung Cấp Phật Học – Quận 9 – TPHCM – 05/11/2015  
72 Thực Tập Thảnh Thơi ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Chùa Hòa Nghiêm - Bảo Lộc, Lâm Đồng ngày 06-05-2017