Phật Học Thường Thức Kỳ 16 Những Pháp Niệm Phật

Giảng tại chùa Hoằng Pháp- Hoóc Môn- TP.HCM

MỞ CỬA BẤT TỬ 1 - Trí Tuệ Về Sắc Uẩn

Giảng tại chùa Hoằng Pháp - Tp.HCM ngày 24/07/2018

Vài nét về cuộc đời & đạo nghiệp HT. Thích Thiện Bình

Chùa Bửu Liên - quận Bình Thạnh - Tp. HCM - 2015

Hạnh Phúc Mỗi Ngày

Giảng tại Am Pháp Ấn ngày 25/09/2015

Phòng Hộ Giữ Gìn 1 - Thấy Sự Nguy Hại trong Các Dục

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học Tp.HCM ngày 16-10-2016

Thực Tập Tình Thương

Giảng tại Pháp Ấn Sơn

Y Chỉ Thâm Ân

Giảng tại Am Pháp Ấn

Soi Sáng 68 - Bí Quyết AN - VUI - ĐẸP

Giảng tại Chùa Huyền Trang TX. Long Khánh Đồng Nai ngày 02-07-2017