Hương Vị Bất Tử

Giảng tại Linh Quy Pháp Ấn

Kinh NIKAYA Giảng Giải - Hồng Tâm Của Đạo Phật

Giảng tại Chùa Lâm Tỳ Ni - Nha Trang ngày 18-09-2018

Đáp Từ Trai Tăng 3

Linh Quy Pháp Ấn

Quán Chiếu Sáu Pháp

Giảng tại Linh Quy Pháp Ấn Ngày 25/06/2018