Phát Tâm Bồ Đề

Giảng tại Cà Mau ngày 05/03/2012

Hạnh Quán Âm 2 Lắng Nghe Và Nghiền Ngẫm

Giảng tại chùa Bửu Liên- quận Bình Thạnh- TP.HCM ngày 15/6/2008

Niệm Tử - nhớ Mình Sẽ Chết

Giảng tại chùa Bửu Liên ngày 03-09-2017

NHẬP THẤT Chia Sẻ - Thực Hành Ngồi Thiền

Giảng tại Linh Quy Pháp Ấn ngày 27-03-2018

Hiện Tại Diệu Kỳ 02

Giảng tại Am Pháp Ấn ngày 13/04/2013

Kinh Điều Phục

Giảng tại lớp Sơ Cấp Phật Học- chùa Phước Viên- quận Bình Thạnh- TPHCM ngày 28/8/2006

Đường Lối Tu Hành

Đường Lối Tu Hành - Giảng tại Úc - Ngày 24-09-2017

Trí Tuệ Bất Tử

Giảng tại chùa Bửu Liên Ngày 20-05-2018