433 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Năm Nơi Cư Trú An Ổn ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 13-07-2020  
434 Tinh Hoa NIKAYA – Thiền Quán – Tất Cả Đều Đang Bốc Cháy ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 27-07-2020  
435 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Sinh Hoạt Hằng Ngày Của Tỳ Kheo A ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lâm - Lâm Đồng ngày 04 08 2020  
436 Kinh NIKAYA Giảng Giải - 8 Điều Tâm Niệm Của Bậc Đại Nhân ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 27-07-2020  
437 Tinh Hoa NIKAYA - Thiền Quán Ngũ Uẩn - Cội Gốc Của Khổ Đau 3 ĐĐ.Thích Minh Thành Chùa Bửu Liên tp HCM ngày 12-07-2020  
438 Kinh NIKAYA Giảng Giải – Sức Sống Của Người Xuất Gia – Lục Hòa Kính 2 ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 09-08-2020  
439 Tinh Hoa NIKAYA - Phá Si Mê ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lâm - Lâm Đồng ngày 23-07-2020  
440 Tinh Hoa NIKAYA - Thiền Quán Ngũ Uẩn - Cội Gốc Của Khổ Đau 4 ĐĐ.Thích Minh Thành Chùa Bửu Liên tp HCM ngày 12-07-2020