33 Tuệ Giác Của Đức Phật 1 – Quãng Đường Tu Hành Của Thái Tử ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học- quận 9- TPHCM - 03/03/2014  
34 Nhân Quả 2 – Ý Nghĩa và Phân Loại Nhân Quả ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học- quận 9- TPHCM - 2014  
35 Ý Nghĩa Từ Thiện ĐĐ. Thích Minh Thành Giảng tại Bạc Liêu ngày 04/03/2012  
36 TĐVN 05 – Quán Xét Về Thân ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Chùa Vạn Linh- Núi Cấm- Châu Đốc - 27/06/2006  
37 Nhân Quả 1 – Nhận Xét Tổng Quan Về Nhân Quả ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học- quận 9- TPHCM - 2014  
38 Công Năng của Ngôi Chùa Giảng tại chùa Ngọc Lâm - Tp.HCM ngày 05-11-2017  
39 Tứ Thanh Đế 4 – Tam Ái Khổ Diệt Thánh Đế ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học- quận 9- TPHCM - 16/3/2014  
40 Tinh Thần Giáo Dục Của Đức Phật 4 – Giáo Dục Thiền Định ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học- quận 9- TPHCM - 2014